top of page

אינטגרציה התפתחותית -התנהגותית בתהליכי החשיבה והטיפול באוטיזם – מתקדמים

ניהול אקדמי: גב' רונית שוסל
ריכוז קורס: גב' יסמין רון סגל

13 ימי ראשון, בין השעות 18:00-19:15, החל מהתאריך 26.2.202,
יתר התאריכים מפורטים בסילבוס

מועד פתיחת הקורס: 26.02.2023 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה- הקורס החל
אינטגרציה התפתחותית -התנהגותית בתהליכי החשיבה והטיפול באוטיזם – מתקדמים
לקבלת סילבוס ופרטים נוספים


הקורס נועד להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה של אנשי טיפול מנוסים בתחום הטיפול באוטיזם לחשיבות החיבורים בין ההבנה הרגשית-התפתחותית מחד והידע בניתוח התנהגות מאידך, בחשיבה ובעשייה הטיפולית. במהלך הקורס יילמד ידע עדכני במגוון רחב של נושאים הקשורים להתפתחות בגיל הרך, וידונו תהליכי החיבור בין ידע זה ליישומים טיפוליים שונים.


נדון בשאלות:

✓ מהי הסתכלות התפתחותית וכיצד יש לקחת אותה בחשבון?

✓ האם יש סתירות בין חשיבה רגשית -התפתחותית לדרכי התערבות התנהגותית?

✓ כיצד מגשרים עליהן באופן אינטגרטיבי?

✓ מה משמעותם של תהליכי הלמידה ועיבוד המידע לטיפול באוטיזם?


מפגשי הקורס יועברו ע"י מדריכים בכירים מהצוות המוביל של חטיבת החינוך באלו"ט .עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 2900 ₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני, בוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו : 2700 ₪

עובדי אלוט: 1800 ₪

מספר המקומות בקורס מוגבל.

לקבלת סילבוס ופרטים נוספים
bottom of page