top of page

Theraplay® level 2

דפנה לנדר וסיון הרטמן
מרצה אורחת: פיליס שטראוס

3 ימי רביעי, בין השעות 8:45-15:15, בתאריכים:
19.6.24 (פרונטלי), 26.6.24 (מקוון), 3.7.24 (פרונטלי)

Theraplay® level 2

מועד פתיחת הקורס: 19.06.2024 | קורס משולב פרונטלי ומקוון | ההרשמה בעיצומה


ההכשרה הינה הכשרת המשך להכשרת 1 level Theraplay ותעמיק את התכנים שנלמדו בה למטפלים שהתנסו בגישה. במהלך ההכשרה נעסוק בשלושה תחומי תוכן עיקריים: העמקת ההבנה של ההערכה הדיאדית, עבודה עם הורים וחיבור להסטורית ההתקשרות שלהם, התמודדויות בטיפול: עבודה עם התנגדויות, משפחות מורכבות וילדים שעברו טראומה.


מטרות הקורס:

1. המשתתפים ילמדו לבצע ניתוח מעמיק יותר של ההערכה הדיאדית.

2. המשתתפים ילמדו לערוך חיבורים משמעותיים בין היסטוריית ההתקשרות של ההורה להערכה ותכנון הטיפול וישפרו את יכולתם לעבודה משמעותית עם ההורים במסגרת טיפול Theraplay.

3. המשתתפים יפתחו את יכולת ההתמודדות עם התנגדויות והעברות נגדיות בטיפול Theraplay.

4. המשתתפים ילמדו לעומק כיצד לעבוד עם משפחות מורכבות ומשפחות שעברו טראומה.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 2100 ₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1900 ₪

bottom of page