top of page

תוכנית הכשרה בסיסית
Theraplay® level 1 - טיפול דיאדי מבוסס התקשרות

גב' סיון הרטמן
רכזת Theraplay ישראל

5 מפגשים מקוונים - הקורס החל

תוכנית הכשרה בסיסית
Theraplay®  level 1 - טיפול דיאדי מבוסס התקשרות

מועד פתיחת הקורס: 08.11.23 | קורס משולב פרונטלי ומקוון | ההרשמה הסתיימה


גישת הTheraplay הינה גישה חוויתית דיירקטיבית ומבוססת התקשרות לטיפול דיאדי. Theraplay הייתה בין גישות

הטיפול הראשונות ששילבו את תיאורית ההתקשרות בפרקטיקת הטיפול בהורה ובילד. הגישה פועלת כיום במדינות רבות בעולם ומתאימה לטיפול במגוון קשיים: ילדים שחוו קשיים בהתקשרות הראשונית בשל אימוץ, אומנה, טראומה משפחתית או רפואית, ילדים על הספקטרום האוטיסטי, ילדים עם קשיים שונים בויסות הרגשי ומצבים אחרים בהם חל שיבוש בהתפתחות התקינה של קשר הורה ילד. המטפל, ובהנחיתו גם ההורה, מייצרים מצבים גופניים מכוונים של ויסות הדדי תוך שימוש בקשר עין, טון מותאם, קצב, מגע ותנועה . חוויה טיפולית זו מאתגרת את המטופל לפתח סכמות מוחיות חדשות ומתוכן לבנות ידע יחסים מופנם חדש ובריא יותר מזה שנפגע בהתקשרות הראשונית.


בוט' וג'רנברג ביססו את הגישה על האינטראקציות הטבעיות התורמות להתקשרות ראשונית בטוחה. אלו אורגנו סביב ארבעה ממדים -צרכים העומדים בבסיס הטיפול: טיפוח, הבניה, מעורבות ואתגר. לכל ממד הותאמו פעילויות חווייתיות המנסות לספק את הצורך באופן המותאם ל"כאן ועכשיו" של הילד וההורה.


מאפיינים יחודיים של ההכשרה:

✓ פרקטיות: המשתתף יוצא עם ידע וכלים מעשיים לשימוש מיידי בחדר הטיפולים.

✓ אינטראקטיביות: המשתתפים מתנסים בעצמם במגוון הפעילויות המשחקיות השונות.

✓ תרגול מעשי עם פידבק : כחלק מהכשרת הבסיס המשתתפים יוצרים תוכנית טיפולית לאחד המטופלים שלהם.

✓ ההכשרות כוללת שימוש בקטעי וידאו רבים המדגימים טיפול בלקוחות מגוונים.

✓ בסיום הכשרת הבסיס המשתתפים מקבלים תעודה על השתתפות בקורס מהמכון האמריקאי.

✓ בסיום ההכשרה תינתן האופציה להירשם להדרכה בקבוצות קטנות אונליין ולהתחיל מיידית לטפל ולהיות חלק מפרקטיקום בינלאומי בגישה.


למעוניינים במידע על Theraplay בישראל: אתר Theraplay בישראל

מידע מורחב על Theraplay בעולם: org.theraplay.wwwעלות הקורס:

אנשי מקצוע: 2100 ש"ח

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית : 1900 ש"ח

bottom of page