top of page

"בגלל דברים שאין להם שמות"
ביטוי ועיבוד חלקי עצמי ראשוניים ושיח טיפולי
במפגש עם טקסט

ד"ר ליאור גרנות

ימי רביעי, בין השעות 10:00-13:15, בתאריכים: 3.5.2023, 10.5.2023, 17.5.2023, 24.5.2023, 31.5.2023, 7.6.2023

מועד פתיחת הקורס: 03.05.2023 | קורס פרונטלי | ההרשמה בעיצומה
"בגלל דברים שאין להם שמות"
ביטוי ועיבוד חלקי עצמי ראשוניים ושיח טיפולי
במפגש עם טקסט


טווח הרגשות האנושי כולל בתוכו רגשות ראשוניים וגולמיים, נעדרי שֵׁם לעתים, כאלה שהאדם לא תמיד יודע להבין או להסביר לעצמו, לא כל שכן לתקשר אותם עם זולת. אם כך, יתכן שאנחנו זקוקים לגשר של שפה נוספת אל עומק הנפש: כזאת שתעקוף את הדיבור הרציונלי ואת ה"שפה הרגילה", שתאפשר לנו לדובב את חלקי הנפש הגולמיים, לדבר אֶת הרגשות ולא רק עליהם, תחשוף בפנינו אזורי נפש חבויים ולא מודעים בתוכנו ותאפשר למצוא מילים עבור מה שנראה כי אין מילים שיתארו אותו.


בקורס סדנאי זה, ניחשף לכוחו המופלא של הטקסט הספרותי במפגש טיפולי המאפשר לנפש לספר לה על עצמה, לבטא אזורי נפש כמוסים וגם לגלות בתוכה אזורים בלתי ידועים ולפגוש את עצמה מחדש כבעלת כוחות יצירה בעולם. מטרות הקורס הנן להיחשף להרחבת אפשרויות השיח הטיפולי– במצבים רגשיים גולמיים, חבויים, או כאשר הביטוי הרגשי בשפה הנו מצומצם – באמצעות מפגש עם טקסט ספרותי; להיחשף למגוון טקסטים ספרותיים המדברים מצבים נפשיים אלו ולדרכי העבודה באמצעותם וכן להתנסות ולחוות את הפרקטיקה של דיאלוג באמצעות טקסט. הסדנא תחשוף את המשתתפים לטקסטים מעולם השירה המדברים מצבים נפשיים שנראה לעתים כי אין מילים שיכולות לדייק את המורכבות שלהם, כגון מצבי דיכאון, חרדה, פירוק נפשי, חוויות גופניות בלתי מתומללות , חוויות של אובדן וחוויות המתקיימות בסֵׁתֶר ו/או נעדרות הכרה וייצוג חברתי.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1500 .₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1300 .₪


bottom of page