top of page

שילוב כלים רוחניים בפסיכותרפיה

ד"ר שירלי אלון

ימי שישי, בין השעות 9:00-12:15, בין התאריכים: 20.1.23, 27.1.23, 3.2.23, 10.2.23, 17.2.23, 24.2.23, 3.3.23, 10.2.23

מועד פתיחת הקורס: 20.01.2023 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה- הקורס החל
שילוב כלים רוחניים בפסיכותרפיה


הפסיכולוגיה הרוחנית במהותה מאגדת אינטגרציה של גישות פילוסופיות וטכניקות, כגון הפסיכולוגיה ההומניסטית, האקזיסטנציאלית והאנליזה היונגיאנית, לצד תפיסות מסורתיות כגון בודהיזם, קבלה ושמאניזם, וכן גישות טרנספרסונליות של האדם ומעבר לו. באמצעותן מקבל הטיפול ממד נוסף לטובת מודעות, שינוי והתפתחות.


מטרות הקורס:

• הקורס הנוכחי יסקור חוויות ומצבים רוחניים בהתבסס על תפיסות ייחודיות של התודעה ונפש האדם.

• בקורס יילמדו תיאוריות רוחניות , וישולבו תרגולים וטכניקות מתוך נקודות מבט אלו, במטרה לסייע באינטגרציה בין אלו לבין תיאוריות ופרקטיקות טיפוליות מודרניות.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1900 ₪

מתמחים, סטודנטים ובוגרי האקדמית תל אביב יפו: 1700 ₪

bottom of page