top of page

פסיכותרפיה בהתמכרויות למין

מר סלבה קוברדינסקי

3 ימי רביעי פעם בשבועיים, בין השעות 17:30-20:45 - הקורס החל

פסיכותרפיה בהתמכרויות למין

מועד פתיחת ההשתלמות: 24.01.2024 | השתלמות מקוונת | ההרשמה הסתיימה


בשנים האחרונות מדווחת עלייה מתמדת בהתמכרות למין. לתופעה סיבות רבות - ריבוד וניכור חברתיים, התפתחות הטכנולוגיה, סיבות גנטיות ועוד. לפי הערכות כ8%- מהאוכלוסייה הבוגרת נמצאים על רצף התמכרות למין החל מצפייה בפורנו, שקיעה בתוך פנטזיות בעלות אופי מיני, רדיפה אחרי מפגשים מיניים עם פרטנרים אקראיים, שימוש במין קנוי, סייברסקס ועוד.


אנשי טיפול מתחומים שונים פוגשים התמכרות למין על סוגיה השונים בקליניקה. על כן, חשוב שיכירו את ההתמכרות ואת דרכי הטיפול בה. מפגש עם ההתמכרות בקליניקה מצריך חיבור לעמדות אישיות שלנו בתחום מין ומיניו ת והיכרות עם דינמיקות ייחודיות שמאפיינות מכורים למין, כולל קושי רב בפיתוח יחסי אמון ואמונות נוקשות על מרכזיות המין והמיניות בעולם.


בהשתלמות זו נלמד:

• מהי התמכרות למין.

• איך התמכרות למין נוצרת .

• לאפיין סוגים שונים של התמכרות למין.

• על איזה תשתית רגשית, ביולוגית, סביבתית התמכרות למין מתפתחת.

• מה הם שיטות ההתערבות המרכזיות בסוגים שונים של התמכרות למין

• כיצד לבנות ת וכניות התערבות מתאימות.עלות ההשתלמות:

אנשי מקצוע: 900 ש"ח

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 780 ש"ח

bottom of page