top of page

מתקיעות והתנגדות לשיתוף פעולה: ארגז הכלים היצירתי להפיכת מצבי תקיעות והתנגדות בפסיכותרפיה

ד"ר שאול נבון

ימי שישי, בין השעות 9:00-13:15, בתאריכים: 10.3.2023, 17.3.2023, 24.3.2023

מועד פתיחת הקורס: 10.03.2023 | קורס פרונטלי | ההרשמה בעיצומה
מתקיעות והתנגדות לשיתוף פעולה: ארגז הכלים היצירתי להפיכת מצבי תקיעות והתנגדות בפסיכותרפיה


מצבים של תקיעות והתנגדות מתרחשים בין המטופל למטפל בתהליך הפסיכותרפיה. תקיעות מאופיינת במצב שבו גם המטופל וגם המטופל חשים שתהליך הפסיכותרפויטי הגיע ל"סוף דרכו". ומלווה בהבנה כי נעצרה ההתקדמות אל עבר פתרון פסיכותרפויטי רצוי. התנגדות מאופיינת בכך שהמטופל נתפס כמטופל "קשה", "נוקשה" ו"מתנגד" לכל שינוי. או-אז, גם המטפל וגם המטופל מרגישים שתהליך הפסיכותרפיה הגיע למצב של מבוי סתום ושניהם מרגישים לכודים בתחושה של חוסר אונים.


מטרות הקורס :

✓ הקורס יציג בפני המשתתפים ארגז כלים יצירתי לטיפול במצבי תקיעות והתנגדות בתהליך הפסיכותרפיה.

✓ ארגז הכלים יוצג באמצעות ת רגול חוויתי וסימולציות על ידי המרצה.

✓ המשתתפים יוכלו להביא לקורס תיאורי מקרה של תקיעות והתנגדות דרכם המרצה ומשתתפי הקורס יעבדו יחד בהדרכה על מציאת פתרונות טיפוליים רצויים.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1170 ₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 970 ₪

bottom of page