top of page

קריאה בכתביו של דונלד ו' ויניקוט - מעגלים בין סוף להתחלה

ד"ר מור שחורי-סטאל, מיקי פטרן, רות שוודרון וד"ר רונה מרמלשטיין

12 מפגשים בימי שישי בין השעות ,08:30-10:00 - הקורס החל

קריאה בכתביו של דונלד ו' ויניקוט - מעגלים בין סוף להתחלה

מועד פתיחת הקורס: 19.01.2024 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה

דונלד ו' ויניקוט (1896-1971), בין התאורטיקנים הפסיכואנליטיים היצירתיים, פורצי הדרך והמסקרנים ביותר.

קריאה בכתביו מעוררת לא פעם חוויה של מעגליות; תחושה של רצף התפתחותי והבנה ואז חזרה אחורה, קריאה מחדש, וחוזר חלילה. חלק ממושגיו כה מוכרים עד כי הפכו להיות חלק מהתרבות ושגורים על לשונם לא רק של מטפלים אלא אף של הורים, מחנכים, יועצים ועוד.


אולם, בו זמנית הם נותרים לא מפוענחים דיים ומזמינים להפוך בהם שוב ושוב, תוך מפגש עם עומקם ועוצמת

הפרדוכסליות הטמונה בהם. חשיבתו של ויניקוט יונקת מפסיכולוגיית האגו ואנה פרויד, מיחסי אובייקט ומלאני קליין, מתאוריות פסיכואנליטיות נוספות, כמו גם מעולם הרפואה, הספרות הפילוסופיה ועוד.

כ'עצמאי', ויניקוט ניזון מחיבורים ואינטגרציות של קודמיו תוך שהוא שומר לאורך כל הדרך על ייחודיות מבטו, מחדש ומייצר

סגנון שפה וביטוי משלו.


הקורס יציג את רעיונותיו כממשיכים ומחדשים ב תאוריות קודמות.

המרצים; ד"ר מור שחורי-סטאל, מיקי פטרן, רות שוודרון וד"ר רונה מרמשלטיין, כולן בעלות היכרות עמוקה ואינטימית עם כתביו של ויניקוט ובעלות נ יסיון רב בהוראת רעיונותיו, יביאו כל אחת את נקודת מבטה ואת שפתה על התאוריה הויניקוטיאנית.

הקורס יכלול מפגש מחודש עם התאוריה אודות תהליכי התפתחות, יצירה ומשחק, משמעויות הרגרסיה ו-Unintegration.


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1800 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1600 ש"חbottom of page