top of page

טיפול קבוצתי מבוסס אינטגרציה פסיכודינמית
מבט פסיכואנליטי על תהלכים קבוצתיים ועבודת ההנחיה

ד"ר אפרת ציגנלאוב

ימי שישי בין השעות 8:30-11:45, בתאריכים: 5.5.2023, 12.5.2023, 19.5.2023, 2.6.2023, 9.6.2023, 16.6.2023

מועד פתיחת הקורס: 05.05.2023 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה- הקורס החל
טיפול קבוצתי מבוסס אינטגרציה פסיכודינמית
מבט פסיכואנליטי על תהלכים קבוצתיים ועבודת ההנחיה


הקורס יעסוק בתהליכים ובתופעות המתרחשים בקבוצות, ויעניק ללומדים.ות רקע תאורטי לזיהוים, המשגתם, הבנתם וכלים יישומיים להתמודדות עימם. הקורס יסקור רעיונות ומושגים בסיסיים משלושה זרמים מרכזיים בתחום הקבוצות – אנליזה קבוצתית (פוקס), יחסי קבוצות (ביון), ותאוריית הקבוצות הבין-אישית של יאלום, וישלבם עם מושגים ורעיונות מגישות פסיכודינמיות נוספות.


בצד למידה תאורטית הקורס ישלב דוגמאות מעבודתה הקלינית של המרצה, ודוגמאות שיובאו על ידי המשתתפים מעבודתם עם קבוצות.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1800 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1600 ש"ח

bottom of page