top of page

טיפול בהורות - גישה אינטגרטיבית
לעבודה טיפולית עם הורים

גב' מיכל זיו

ימי שישי, בין השעות 8:30-13:00, בתאריכים: 2.12.2022, 9.12.202, 16.12.2022, 30.12.2022, 6.1.2023, 13.1.2023

מועד פתיחת הקורס: 02.12.2022 | קורס פרונטלי | ההרשמה הסתיימה- הקורס החל
טיפול בהורות - גישה אינטגרטיבית
לעבודה טיפולית עם הורים
לקבלת סילבוס ופרטים נוספים


עבודה טיפולית עם הורים על גווניה ומערכיה השונים - כליווי לטיפול בילדים, כטיפול עצמאי בהורות (טיפול בילד באמצעות ההורים) או כמרכיב בטיפול של מטופלים בוגרים העסוקים בהורותם- מהווה אתגר ייחודי, שכן היא נעשית עם ההורים אך המושאים שלה הם הילדים והצרכים ההתפתחותיים שלהם, ההורים וצרכיהם, והיחסים.


בקורס זה נעסוק בהיכרות עם סוגיות קליניות מרכזיות בתחום העבודה הטיפולית עם הורים בראייה אינטגרטיבית. נבחן כיצד הסתכלות רב ממדית זו, תורמת לגיבוש עמדה טיפולית ולבניית ברית טיפולית עם ההורים לצורך קידום מטרות טיפוליות הקשורות ליחסים עם הילד ולתפקודו. הקורס יסייע בפיתוח חשיבה ועשייה קלינית של המטפל בהורים, באמצעות היכרות עם עקרונות טיפוליים ומודלים אינטגרטיביים שונים לעבודה עם הורים ולטיפול בילדים באמצעות הוריהם.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 2200 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1900 ש"ח

לקבלת סילבוס ופרטים נוספים
bottom of page