top of page

טיפול בהורות
גישה אינטגרטיבית לעבודה טיפולית עם הורים

גב' מיכל זיו

ימי שישי, בין השעות 8:30-13:00 - הקורס החל

טיפול בהורות 
גישה אינטגרטיבית לעבודה טיפולית עם הורים

מועד פתיחת הקורס:10.11.2023 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה


הורות מהווה את אחד התפקידים המורכבים והרגישים ביותר ברמה הפסיכולוגית בחברה המערבית בת זמננו. טיפול בהורות מהווה אתגר ייחודי, שכן היא נעשית עם ההורים אך המושאים שלה מרובים: הילדים והצרכים ההתפתחותיים שלהם, ההורים וצרכיהם והיחסים.


הקורס יסייע בפיתוח חשיבה ועשייה קלינית של המטפל בהורים, באמצעות היכרות עם עקרונות טיפוליים ומודלים אינטגרטיביים שונים לעבודה עם הורים ולטיפול בילדים באמצעות הוריהם :


• נעסוק בהיכרות עם סוגיות קליניות מרכזיות בתחום העבודה הטיפולית עם הורים בראייה אינטגרטיבית.

• נבחן כיצד הסתכלות רב ממדית זו, תורמת לגיבוש עמדה טיפולית ולבניית ברית טיפולית עם ההורים לצורך קידום מטרות טיפוליות הקשורות ליחסים עם הילד ולתפקודו.

• נעסוק בהבנה של מורכבות התפקיד ההורי.

• נשוחח על האתגר שעיסוק בהורות ובזוג ההורים מציב בפני המטפלים .

• נדון בחשיבות בניית ארגז כלים מגוון ומפת דרכים להתקדמות הטיפול במטרה להיטיב את הקשר הורה-ילד ולשפר את יכולות הויסות ההוריות לטובת קידום ההסתגלות והתפקוד של הילד ושיפור ה-BEING WELL של ההורים והילד.

• נכיר מגוון גישות תיאורטיות למיפוי צרכי ההורים לשם גיבוש מטרות טיפוליות רלוונטיות ויושם דגש על תרגום המושגים התיאורטיים הנלמדים להקשרים קליניים ולהתערבויות טיפוליות מעשיות.


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 2200 ש"ח

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1900 ש"ח


bottom of page