top of page

עבודה על ויסות רגשי הורי מתוך עמדה אינטגרטיבית–
הכלה (הלכה) למעשה

ד"ר הדר ברנט - פרידלר

ימי שישי, בין השעות 8:30-13:30, בתאריכים: 5.5.2023, 12.5.2023, 19.5.2023

מועד פתיחת הקורס: 05.05.2023 | קורס פרונטלי | ההרשמה בעיצומה
עבודה על ויסות רגשי הורי מתוך עמדה אינטגרטיבית–
הכלה (הלכה) למעשה


ויסות ריגשי הוא מרכיב משמעותי ביצירת התקשרות בטוחה בין הורה לילד. אחד הגורמים המקשים על ויסות הרגשי ההורי הינה מצוקה רגשית של ההורה שחוסמת את היכולת שלו לתפקד כ"מבוגר האחראי" ולדאוג לרווחתו ולוויסותו של ילדו. מצבים אלו קשורים להיסטורית ההתקשרות של ההורה, למערכות היחסים הנוכחיות שלו ולנסיבות חייו. 

בסדנה נלמד לזהות מצבים אלו ולהתנסות הלכה למעשה בהתערבות ממוקדת בחסמים רגשיים בהורות. הסדנה תציע התנסות בעבודה על ויסות רגשי הורי ברוח המודל האינטגרטיבי האסימילטבי של אסתר כהן, "טיפול בהורות" (כהן, 2017), בדגש על אינטגרציה עם התערבויות מבוססות התקשרות ומנטליזציה.


מטרת הסדנה היא להקנות למשתתפות את היכולת לשלב את ההתערבות האינטגרטיבית שתילמד בסדנה בעבודה הטיפולית היום יומית שלהן.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1270.₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1070 .₪

bottom of page