top of page

הטיפול במשפחות מקהילת הלהט"ב-
עבודה אינטגרטיבית עם "משפחות חדשות"

ד"ר אילן טבק אבירם

ימי חמישי, בין השעות 08:30-10:00, בתאריכים:
29.2.24, 7.3.24, 14.3.24, 21.3.24, 28.3.24, 4.4.24, 11.4.24, 18.4.24, 25.4.24, 2.5.24, 9.5.24

הטיפול במשפחות מקהילת הלהט"ב-
 עבודה אינטגרטיבית עם "משפחות חדשות"

מועד פתיחת הקורס: 29.02.2024 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה


הקורס סוקר את הידע המחקרי והניסיון הקליני בעבודה עם הורים וילדים ממשפחות של קהילת הלהט"ב שבהן יש אימהות לסביות (זוגות ויחידניות), אבות הומואים (זוגות ויחידניים), הורות משותפת הטרו-גיי, הורים מהקשת הטרנסית ומשפחות משולבות ומורכבות.


מטרת הקורס:

• הכרת המאפיינים הייחודיים למשפחות של הורים מקהילת הלהט"ב .

• הכרת מודלים אינטגרטיביים להבנת דינמיקות ומורכבויות במשפחות מקהילת הלהט"ב

• למידה של כלים טיפולי ים המותאמים למשפחות להט"ב. 


במהלך הקורס נכיר את הנושאים הבאים:

• מבוא להורות הלהט"בית ולשינויים במבנה המשפחה.

• התייחסות פסיכודינאמית למבנה משפחתי של זוגות מאותו המין (המשולש האדיפלי והסצנה הראשונית)

• התייחסות פסיכודינאמית לטכנולוגית הפריון ולהיבטים גנטיים של הורות (תרומת זרע או ביצית, פונדקאות).

• הכרת המאפיינים הייחודיים של: משפחות משולבות, הורות משותפת, הורות של אבות הומואים, הורות של אימהות לסביות, הורות על הקשת הטרנסית.

• לסיכום הקורס יובא מקרה לניתוח ולדיון משותף.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1350 ₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1150 ₪

bottom of page