top of page

הטיפול במשפחות מקהילת הלהט"ב-
עבודה אינטגרטיבית עם "משפחות חדשות"

ד"ר אילן טבק אבירם

ימי חמישי, בין השעות 08:30-10:00, בתאריכים:
29.2.24, 7.3.24, 14.3.24, 21.3.24, 28.3.24, 4.4.24, 11.4.24, 18.4.24, 25.4.24, 2.5.24, 9.5.24

מועד פתיחת הקורס: 29.02.2023 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה
הטיפול במשפחות מקהילת הלהט"ב-
 עבודה אינטגרטיבית עם "משפחות חדשות"


הקורס סוקר את הידע המחקרי והניסיון הקליני בעבודה עם הורים וילדים ממשפחות של קהילת הלהט"ב שבהן יש אימהות לסביות (זוגות ויחידניות), אבות הומואים (זוגות ויחידניים), הורות משותפת הטרו-גיי, הורים מהקשת הטרנסית ומשפחות משולבות ומורכבות.


מטרת הקורס:

• הכרת המאפיינים הייחודיים למשפחות של הורים מקהילת הלהט"ב .

• הכרת מודלים אינטגרטיביים להבנת דינמיקות ומורכבויות במשפחות מקהילת הלהט"ב

• למידה של כלים טיפולי ים המותאמים למשפחות להט"ב. 


במהלך הקורס נכיר את הנושאים הבאים:

• מבוא להורות הלהט"בית ולשינויים במבנה המשפחה.

• התייחסות פסיכודינאמית למבנה משפחתי של זוגות מאותו המין (המשולש האדיפלי והסצנה הראשונית)

• התייחסות פסיכודינאמית לטכנולוגית הפריון ולהיבטים גנטיים של הורות (תרומת זרע או ביצית, פונדקאות).

• הכרת המאפיינים הייחודיים של: משפחות משולבות, הורות משותפת, הורות של אבות הומואים, הורות של אימהות לסביות, הורות על הקשת הטרנסית.

• לסיכום הקורס יובא מקרה לניתוח ולדיון משותף.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1350 ₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1150 ₪

bottom of page