top of page

הנרטיב כמנוע שינוי אינטגרטיבי בטיפול פרטני, זוגי ומשפחתי

ד"ר רון נסים

ימי שלישי, בין השעות 16:00-20:15, בתאריכים: 31.1.2023, 7.2.2023

מועד פתיחת הקורס: 31.01.2023 | קורס פרונטלי | ההרשמה הסתיימה- הקורס החל
הנרטיב כמנוע שינוי אינטגרטיבי בטיפול פרטני, זוגי ומשפחתי


הגישה הנרטיבית לטיפול (Therapy Narrative) יוצאת מתוך עמדה מכבדת ונטולת שיפוטיות, המתייחסת לאנשים הפונים לטיפול כמומחים לחייהם. היא מחזקת את מקומו של האדם כבעל מיומנויות, כישורים, אמונות, ערכים, ושאיפות - ורואה בהם כלים לשינוי, תוך כתיבה מחודשת של סיפור החיים.


מטרת הסדנה להציג את המושג "נרטיב", לבחון את השתמעויותיו התיאורטיות והמעשיות, כמו גם את יכולתו לגשר בין גישות שונות בפסיכותרפיה. במהלך ערבי הסדנה יושם דגש על הבסיסים הפילוסופיים והתיאורטיים של הגישה, וכן יוצגו מספר

טכניקות טיפוליות ('מפות') מרכזיות: החצנת הבעיה, יוצאי דופן, הרחבת הסיפור המועדף, שיחות היזכרות, וטקסי הגדרה.

הלמידה תשלב הרצאה, דיונים והצגות מקרה, תוך בחינת הרלוונטיות של הגישה לפרקטיקה של פסיכותרפיה אינטגרטיבית עם יחידים, משפחות וקבוצות המתמודדים עם קשת רחבה של בעיות.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 630 ש"ח

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 530 ש"ח

bottom of page