top of page

"הגישה המוטיבציונית":
כיצד לסייע למטופלים לבצע שינוי

מר סלבה קוברדינסקי

ימי רביעי, בין השעות 17:00-20:15, בתאריכים: 1.3.2023, 15.3.2023, 22.3.2023, 29.3.2023, 3.5.2023, 10.5.2023, 17.5.2023, 24.5.2023

מועד פתיחת הקורס: 01.03.2023 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה
"הגישה המוטיבציונית":
כיצד לסייע למטופלים לבצע שינוי


השאלה איך להניע מטופלים לשינוי היא בין הנפוצות בקרב אנשי מקצוע. איך מתנהלים עם מטופלים שמתקשים להגיע לשינוי? איך עוזרים למטופל שלא מצליח להתקדם משלב של דיבורים לשלב של מעשים? איך מבינים קושי בלתי פוסק של מטופלים בשמירה על שינוי שהשיגו?

הגישה המוטיבציונית מספקת מבט מעמיק ומעשי על השאלות האלה ורבות נוספות. היא מספקת הן מבט מעמיק אל תוך נפשו של האדם והן מסייעת בכלים פרקטיים לקרב ולבצע את השינוי, על כן היא משתלבת מצויין בתפיסת הפסיכותרפיה האינטגרטיבית אשר דוגלת בשילוב כלים למען קידום המטופלים.


בקורס נסקור את מקורות הגישה ואופן בו התפתחה מתוך מחקר וקורח קליני. נכיר מיומנויות קליניות אשר מסייעות מאוד בתהליכי הגברת מוטיבציה. נלמד לקדם לעבר השינוי, וזאת בלי להתעלם מהחלק "הלא רוצה" באמביוולנציה.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 2000 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1800 ש"ח

bottom of page