top of page

MBT – טיפול מבוסס מנטליזציה
תיאוריה, טכניקה טיפולית ויישומים

גב' נעמה גרינולד

ימי שישי, בין השעות 8:30-11:45 בתאריכים 21.10.2022, 4.11.2022, 11.11.2022, 18.11.2022, 25.11.2022, 2.12.2022

מועד פתיחת הקורס: 21.10.2022 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה- הקורס החל
MBT – טיפול מבוסס מנטליזציה
תיאוריה, טכניקה טיפולית ויישומים
לקבלת סילבוס ופרטים נוספים

מנטליזציה היא היכולת לתת משמעות ולפרש את ההתנהגות של עצמי ושל אחרים, באופן מפורש או מובלע, במונחים של מצבים פנימיים ותהליכים נפשיים.

הקורס יציג בפני המשתתפים את תיאוריית המנטליזציה שהינה בעשור האחרון אחת מהתיאוריות הפסיכודינמיות העכשוויות המרכזיות. לתאוריה היבט אינטגרטיבי בהיותה בעלת זיקה לתאוריות התפתחותיות, נוירופסיכולוגיות וקוגניטיביות ומגובה מחקרית , וכן מציעה מגוון רחב של יישומים.


בקורס נלמד על הבסיס ההתפתחותי של מנטליזציה, נכיר מושגים בסיסיים בתאוריה, ונציג את עקרונות עבודה הייחודיים לה במסגרות (settings) התערבות שונות. בחלקו השני של הקורס יתקיימו סימולציות של המשתתפים ותרגול טכניקות מנטליסטיות מגוונות.


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1800 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1600 ש"ח

לקבלת סילבוס ופרטים נוספים
bottom of page