top of page

קבוצת הדרכה מקוונת
טיפול פסיכודינמי בדגש על MBT (טכניקות מנטליסטיות)

נעמה גרינולד

ימי שישי, בין השעות 8:30-10:00, בתאריכים: 14.4.2023, 21.4.2023, 28.4.2023, 5.5.2023, 12.5.2023, 19.5.2023, 2.6.2023, 9.6.2023, 16.6.2023, 23.6.2023, 30.6.2023, 7.7.2023

מועד פתיחת הקורס: 14.04.2023 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה- הקורס החל
קבוצת הדרכה מקוונת
טיפול פסיכודינמי בדגש על MBT (טכניקות מנטליסטיות)


קבוצת ההדרכה תאפשר ניתוח מקרים מנקוד ות מבט פסיכודינמיות שונות, בדגש על המשגה מנטליסטית . כמו כן, נעסוק בהתאמת טכניקות התערבות פסיכודינמיות כלליות בשילוב טכניקות מ- MBT – טיפול מבוסס מנטליזציה, כגון, התערבות במצבים פרה-מנטליסטיים שונים, יצירת איזונים במימדים השונים (עצמי-אחרים, רגש-מחשבה ועוד), תיקון כשלים מנטליסטים, עמדה סקרנית ומשחקית ועוד.


הקבוצה תעבוד במתכונת של שיח עמיתים מונחה; בכל מפגש ת.יציג משתתף.ת אחד .ת דילמה ווינייטות מתוך טיפול בילד.ה, נער.ה או מבוגר.ת. הקבוצה תגבש פורמולציה (המשגת מקרה וסימון מטרות טיפוליות) פסיכודינמית אינטגרטיבית, וכן תדון בהתאמת טכניקות התערבות מנטליסטיות ואחרות לקונפליקטים המרכזיים של המטופל.ת ולרמת הרפקלציה בה נמצא.ת.


הקבוצה מוגבלת ל- 10 משתתפים


דמי הרישום: 2100₪

bottom of page