top of page

הטיפול במשפחות מקהילת הלהט"ב- עבודה אינטגרטיבית עם "משפחות חדשות"

ד"ר אילן טבק אבירם

ימי חמישי, בין השעות 19:00-20:30, בתאריכים: 16.2.2023, 23.2.2023, 2.3.2023, 9.3.2023, 16.3.2023, 23.3.2023, 30.3.2023, 13.4.2023, 20.4.2023, 27.4.2023

מועד פתיחת הקורס: 16.02.2023 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה- הקורס החל
הטיפול במשפחות מקהילת הלהט"ב- עבודה אינטגרטיבית עם "משפחות חדשות"
לקבלת סילבוס ופרטים נוספים


תחת ההגדרה הכוללת של "משפחות חדשות", מצטופפים תאים משפחתיים מגוונים, ששונים מתבנית המשפחה המסורתית, ביניהם ניתן למצוא משפחות של הורים מקהילת הלהט"ב, משפחות יחידניות מבחירה וכן משפחות מסורתיות שנוצרו בסיוע של טכנולוגית הפריון. קיומן המתרחב של משפחות אלה, על מאפייניהן הייחודיים, דורש היכרות מעמיקה והבנה תאורטית

ומעשית מותאמת מצד נשות ואנשי טיפול המבקשים לתת מענה מדויק ורגיש לילדים ולהורים הפונים ליעוץ ולטיפול.


מטרת הקורס:

• הכרת המאפיינים הייחודיים למשפחות של הורים מקהילת הלהט"ב.

• הכרת מודלים אינטגרטיביים להבנת דינמיקות ומורכבויות במשפחות מקהילת הלהט"ב.

• למידה של כלים טיפוליים המותאמים למשפחות להט"ב.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1350 ₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1150 ₪

לקבלת סילבוס ופרטים נוספים
bottom of page