top of page

סמינר בנושא-
פסיכוזה בראי לאקאן

ד"ר אנדרס קוניצ'זקי

ימי שישי, בין השעות 9:00-10:30, בתאריכים: 3.2.2023, 10.2.2023, 17.2.2023, 24.2.2023, 3.3.2023, 10.3.2023, 24.3.2023, 31.3.2023, 14.4.2023, 21.4.2023, 28.4.2023, 5.5.2023

מועד פתיחת הקורס: 03.02.2023 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה- הקורס החל
סמינר בנושא-
פסיכוזה בראי לאקאן

ז'אק לאקאן נחשב בעיניי חלק ניכר מהעוסקים בפסיכותרפיה כאחר או זר וזאת לאור האופן בו הוא לוקח את המובן מאילו והופך אותו על פיו.

קבוצת הקריאה הנוכחית תעסוק בסמינר על הפסיכוזות שהועבר על ידי לאקאן בין השנים 1956-1955. עיקר העיסוק של לאקאן בשנים אלו נסב סביב ההשוואה בין המבנה הנוירוטי למבנה הפסיכוטי דרך האופן שבו התופעות המבניות מופיעות בשפה. נקודת ההתייחסות של לאקאן היא המקרה של שרבר כפי שהובא על ידי פרויד. העיסוק בפסיכוזות יאפשר לחבר בין מושגי היסוד הלאקאניאנים לבין הקליניקה של ימינו. במהלך המפגשים נקרא את הטקסט ביחד תוך דגש על חשיבה השוואתית עם תיאורטיקנים אחרים מתחום הפסיכואנליזה והפסיכותרפיה.עלות:

אנשי מקצוע: 1800 ₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית : 1600 ₪

bottom of page