top of page

קוהוט בחדר הטיפול: על נרקסיזם, אמפתיה
והתפתחות העצמי

ד"ר ליאת ליבוביץ'

ימי שני, בין השעות 19:30-21:00, בתאריכים: 20.3.2023, 27.3.2023, 3.4.2023, 17.4.2023, 1.5.2023, 8.5.2023, 15.5.2023, 22.5.2023, 29.5.2023, 5.6.2023, 12.6.2023, 19.6.2023

מועד פתיחת הקורס: 20.03.2023 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה- נפתחה רשימת המתנה
קוהוט בחדר הטיפול: על נרקסיזם, אמפתיה
והתפתחות העצמי


היינץ קוהוט הוא הפסיכואנליטיקאי האחרון שהעז להציג תאוריה שלמה אודות התפתחות בריאה, התפתחות פסיכופתולוגיה, ותפיסה מגובשת של 'מה מרפא' בטיפול הפסיכולוגי. התאוריה משרטטת הבנה מעמיקה של הפרעה בהתפתחות העצמי, בגיבוש ובלכידות שלו ובהתפתחות הערך העצמי הבריא.


בקורס נבחן מה "עובד" בטיפול ומה התאוריה מוסיפה בנוגע לאפשרות של יציאה מתקיעויות וטיפול מועיל יותר. נתמקד בתופעות שכיחות ומאתגרות בטיפול, כמו כשל אמפתי (או שבר בברית הטיפולית), זעם ותוקפנות, שעמום וקומפולסיית השחזור. בקורס נתייחס הן לטיפול במבוגרים והן לטיפול בילדים, ונתבסס גם על דוגמאות של המשתתפים בקורס.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1800 ש"ח

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1600 ש"ח

bottom of page