top of page

פסיכותרפיה בינאישית למתבגרים
Interpersonal Psychotherapy for Adolescents
(IPT-A)

ד"ר ליאת חרובי קטלן

ימי שישי, בין השעות 9:00-12:15, בתאריכים: 3.2.2023, 10.2.2023, 17.2.2023, 24.2.2023

מועד פתיחת הקורס: 03.02.2023 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה- נפתחה רשימת המתנה
פסיכותרפיה בינאישית למתבגרים
Interpersonal Psychotherapy for Adolescents
(IPT-A)


פסיכותרפיה הבינאישית (Psychotherapy Interpersonal) הנה מודל טיפולי מבוסס ראיות להתערבות פסיכותפרויטית קצרה מועד, הניתנת ליישום בקליניקה ובקהילה, במהלך טיפול פרטני, קבוצתי וכתוכנית מניעה להתפתחות דכאון. ההתערבות הבינאישית מבוססת על אינטגרציה של תאוריות ההתקשרות וגישת היחסים הבינאישיים של הארי סטאק סליבן. ההנחה העומדת בבסיס ההתערבות הנה כי דיכאון/מצב רוח ויחסים בינאישיים נמצאים ביחסי גומלין וכי הטיפול יתמקד בשיפור שני ההיבטים ובלמידת הקשר בין השניים.


פסיכותרפיה בינאישית מתאימה במיוחד לעבודה עם מתבגרים, ראשית מעצם היותה ממוקדת ביחסים חברתיים ובינאישיים, נושא המהווה עולם תוכן מרכזי במתבגרים. שנית, למידת מיומנויות בינאישיות היא קלה יותר בגיל הזה מאשר בבגרות ולבסוף לאור החשיבות והצורך בהתערבות ממוקדת וקצרת טווח על מנת להחזיר את המתבגר הסובל מדכאון למסלול ההתפתחות הטבעי שלו.


הקורס יכלול לימוד תיאורטי הנוגע ליסודות העומדים בבסיס ה -IPT , לימוד מעשי הכולל את רכישת המודל והטכניקות הטיפוליות המיושמות בו, תרגול ודוגמאות קליניות. בנ וסף, הקורס יספק היכרות עם התאמות נוספות של המודל לעבודה עם אוכלוסיות קליניות שונות (אובדנות ופגיעה עצמית, הפרעות אכילה, ופוסט טראומה) ולאופנים השונים בהם הוא מיושם (טיפול פרטני, טיפול קבוצתי ותוכניות מניעה).עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1200 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1000 ש"ח


bottom of page