top of page

מבט אינטגרטיבי על טיפול בהפרעות אכילה

מרכזת ומרצת הקורס: ד"ר אפרת כהן-נוימן
צוות הוראה: פרופ׳ רחל בכנר, ד"ר ענת גור, ד"ר רינת גרונדמן שם-טוב, פרופ' נועם ויינבך, ד״ר עדית זוהר -בז׳ה, פרופ' לנה שגיא דאין, ענבר שרב- איפרגן

ימי שלישי, בין השעות 9:00-11:30, בתאריכים: 2.5.2023, 9.5.2023, 16.5.2023, 23.5.2023, 30.5.2023, 6.6.2023, 13.6.2023, 20.6.2023, 27.6.2023, 4.7.2023, 11.7.2023, 18.7.2023, 25.7.2023

מועד פתיחת הקורס: 02.05.2023 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה- הקורס החל
מבט אינטגרטיבי על טיפול בהפרעות אכילה


הפרעות אכילה הינן הפרעות נפשיות המשלבות בין היבטים גופניים, תזונתיים ופסיכולוגיים ומחייבות טיפול כוללני מקיף. אופני הטיפול הנפשי בהפרעות אכילה הינם מגוונים ונעים בין טיפולים קוגניטיביים -התנהגותיים לדינמיים ואופי ההפרעה מתווה התייחסות אינטגרטיבית וגמישה, ממוקדת בצרכי המטופל/ת. 


הקורס יעסוק באבחנות של הפרעות אכילה לסוגיהן על פי ה-5-DSM ובדפוסים מופרעים של אכילה שאינם קליניים בהגדרתם, תחלואה נלווית שכיחה (comorbidity), בגורמים האטיולוגיים ובבסיס הטראומה בהתפתחות הפרעות אלו. נתייחס לסוגית השמנופוביה הרפואית ולחשיבות המחקר בעבודה הקלינית וכן תוצג העבודה התזונתית הייחודית בשדה זה. בקורס יוצגו

מספר גישות מרכזיות בטיפול בהפרעות אכילה תוך דיון והעמקה במקרים קליניים ולבסוף יוצג מודלטיפול רב מקצועי ואינטגרטיבי.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 2500 ₪

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 2300 ₪

bottom of page