top of page

ה – ת – ר - ת הזוגיות ורקמת השותפות בהורות

פרופ' נחמי באום

ימי שלישי, בין השעות 9:00-12:15, בתאריכים: 28.2.2023, 14.3.2023, 21.3.2023, 28.3.2023

מועד פתיחת הסדנה: 28.02.2023 | סדנה פרונטלית | ההרשמה בעיצומה
ה – ת – ר - ת הזוגיות ורקמת השותפות בהורות


זוגיות שדועכת, מתפוררת או נשברת כרוכה באובדנים רבים. כאב הלב על אובדן בן/בת הזוג, על אובדן הזוגיות והמשפחתיות ובעיקר על אובדן חלקים של ה"עצמי" מתפרסים על פני ימים ארוכים. מטרת הסדנה היא להעשיר את התייחסויותינו כמטפלים במפגשינו עם אנשים שעוברים או עברו פרידה וגירושין, להעמיק את הבנתנו באשר לתרומת המציאות הפנימית והחיצונית לרקמת השותפות בהורות ובהגעה למצבי קיצון.


בארבעת המפגשים נפנה את הזרקור למורכבות הכרוכה בתהליך ה – ת – ר - ת הזוגיות. נתעכב על ייחודיות תהליכי ההתאבלות האופייניים לפרידה שבגירושין תוך התייחסות להבדלים המגדריים. נאיר את התהליכים התוך-אישיים והבינאישיים שעובר כל אחד מבני הזוג ובפרט כשלבני הזוג ילדים משותפים. נתוודע לקושי המובנה בסיום ובפרימה של הקשר הזוגי במקביל לבניה מחדש של שותפות בהורות, ונבחן את המצבים בהם מנסים הורים לדלג על הכאב של סוף ולהמירו באינטראקציות המאופיינות בקונפליקטים מתמשכים או בנתק.
עלות הקורס:

אנשי מקצוע 1270 ₪

מתמחים, בוגרי המכללה האקדמית: 1070 ₪

bottom of page