top of page

המשגה פונקציונלית (A-B-C) ככלי טיפולי
"למה לעזאזל המטופל-ת עושה את זה?!"

גב' קרן ניסן-אילסר ומר אורן גרסטנהיבר

ימי שני, בין השעות 9:00-12:15 - הקורס החל

המשגה פונקציונלית (A-B-C) ככלי טיפולי
"למה לעזאזל המטופל-ת עושה את זה?!"

מועד פתיחת ההשתלמות: 15.01.2024 | השתלמות מקוונת | ההרשמה הסתיימה


מדע ההתנהגות הקונטקסטואלי (CBS) מסב את תשומת ליבנו לעובדה שכל התנהגות מתרחשת בתוך הקשר, ולכן חיוני שנסתכל על התנהגויות באופן פונקציונלי ולא באופן טופוגרפי (מה ההתנהגות משרתת ולא איך היא נראית).

 על פי גישה זו, על מנת לעודד שינוי התנהגותי אנו מלמדים -ות את המטופל-ת לזהות ולשנות את המרכיבים המשפיעים על התנהגותו-ה (הC-B-A שלו).


במהלך ההשתלמות :

• נלמד לבנות המשגה פונקציונלית

• נלמד לזהות פונקציות של התנהגות וכיצד ניתן לפעול להשפעה עליהן

• נלמד את המושגים הבסיסיים של המשגה פונקציונלית, תוך שילוב אמצעים חווייתיים על מנת להדגימם.עלות ההשתלמות:

אנשי מקצוע: 600 ש"ח

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 520 ש"ח

bottom of page