top of page

אנליזה קבוצתית הלכה למעשה

ד"ר יעל דורון, ד"ר אייל כהן

ימי שלישי, בין השעות 8:30-11:45 בתאריכים
7.5.24, 21.5.24, 28.5.24, 4.6.24, 18.6.24, 25.6.24, 2.7.24.

מועד פתיחת הקורס: 07.05.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה
אנליזה קבוצתית הלכה למעשה


הקורס ישלב חלק מעשי ותיאורטי, ויקדם מטפלים בקבוצות להבנה מעמיקה של דינמיקות קבוצתיות ומשמעות הובלתה ע"י מנחה יחיד/ה ובהנחיה משותפת (Co). הקורס ילמד מתוך גישת האנליזה הקבוצתית (Analysis Group), שיטת טיפול קבוצתי מבית מדרשו של הפסיכואנליטיקאי ס.ה. פוקס.

הגישה יוצאת מנקודת הנחה שחלק (ניכר) מן ההפרעות והמצוקות שלנו נוצרות במרחב בינאישי, ועל כן כדאי לטפל בהן במרחב בינאישי (טראנס-פרסונאלי).


• ההשתתפות בקורס מותנית בהשתתפות בקורס המבוא 'תהליכים בקבוצה מנקודת מבט פסיכואנליטית' – ד"ר אפרת ציגנלאוב, המתקיים במסגרת מדרשת אפיקים שבמכון מפרשים, או באישור מיוחד לאחר השתתפות בקורס אחר מקביל.

• מס' המשתתפים מוגבל לעשרים ושניים משתתפים.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1800 ש"ח

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1600 ש"ח

bottom of page