top of page

השלמת הכשרה ב-EMDR – שלב ב' + RTEP

ד"ר דני קהאן (טריינר), מר תולי פלינט, מר יוני אלקינס ומר צבי ברקאי

ארבעה ימי הכשרה שכוללים לימוד פרונטלים ופרקטיקום שיתקיימו בימי שלישי, בשעות 09:00-18:00, בתאריכים: 28.2.23, 14.3.23, 21.3.23, 28.3.23
חמישה מפגשי הדרכה קבוצתית מקוונים בימי שלישי, בין השעות 08:45-11:00, בתאריכים: 18.4.23, 2.5.23, 16.5.23, 30.5.23, 13.6.23

מועד פתיחת הקורס: 28.02.2023 | קורס משולב פרונטלי ומקוון | ההרשמה בעיצומה
השלמת הכשרה ב-EMDR – שלב ב' + RTEP


קיימות גישות רבות לטיפול בפוסט טראומה. EMDR, שתרגומו המילולי הוא 'הקהיה ועיבוד מחדש באמצעות תנועות עיניים' הינו אחד הטיפולים המוכחים ביותר בספרות ובמחקר לטיפול בפוסט טראומה. היתרון המרכזי בשיטת טיפול זו הוא שהיא מהירה ביחס לשאר הטיפולים הממוקדים בטראומה, ודורשת פחות מהמטופל (אין שיעורי בית).


מטרת הטיפול הינה לעבד כראוי את החוויה הטראומטית כך שלא תצוץ בצורה מציפה ובלתי נשלטת, אלא להביא לכך שזיכרון זה יישמר בצורה שניתנת לעיכול והתמודדות. עיבוד שכזה יביא לשיפור התפקוד והחוויה הפנימית של האדם במגוון תחומי חייו, שהושפעו עד כה בצורה קשה מהעיסוק המרכזי בחוויה.

העיבוד נעשה באמצעות טכניקה מובנית המשלבת את עיבוד האירוע הטראומטי עם גרייה בילטרלית בהקשר של קשר טיפולי בטוח.


למטפלים שהשלימו את החלק הראשון של ההכשרה במקום מוכר אחר: ניתן יהיה להצטרף לחלק השני בהיקף 57 שעות אקדמאיות. במידה ועברו יותר משנתיים מסיום חלק א' ייתכן צורך בוועדת קבלה.


מטרות הקורס:

· להכיר את מודל הAIP, עליו מבוסס טיפול הEMDR, בצורה יותר מעמיקה

· להמשיג תיאור של פונה על פי מודל הAIP

· להבין את שמונת שלבי הEMDRברמה יותר מתקדמת

· לתרגל את שמונת שלבי הטיפול, הן כמטפל והן כמטופל

· לקלוט את אופן העבודה על ידי תצפית של טיפול

· לפתח מיומנות וביטחון להתחיל להתנסות לטפל באמצעות EMDR עם מטופלים יותר מורכבים (מומלץ שיהיה תחת הדרכה)
עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 4150 ₪

מתמחים, סטודנטים ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 3950 ₪

bottom of page