top of page

הכשרה בסיסית מלאה של EMDR
שלב א' + שלב ב' + RTEP

ד"ר דני קהאן (טריינר), מר תולי פלינט, מר יוני אלקינס ומר צבי ברקאי

ההכשרה הבסיסית מחולקת לשלושה חלקים. חלק א', חלק ב' ופרוטוקול RTEP הכוללים ימי הכשרה פרונטליים ומפגשי הדרכה מקוונים

מועד פתיחת הקורס: 15.11.2022 | קורס משולב פרונטלי ומקוון | ההרשמה הסתיימה- הקורס החל
הכשרה בסיסית מלאה של EMDR
שלב א' + שלב ב' + RTEP


קיימות גישות רבות לטיפול בפוסט טראומה. EMDR, שתרגומו המילולי הוא 'הקהיה ועיבוד מחדש באמצעות תנועות

עיניים' הינו אחד הטיפולים המוכחים ביותר בספרות ובמחקר לטיפול בפוסט טראומה. היתרון המרכזי בשיטת טיפול זו הוא שהיא מהירה ביחס לשאר הטיפולים הממוקדים בטראומה מובן הרחב, ודורשת פחות מהמטופל. עם השנים הטיפול הורחב לטפל במנעד רחב מאוד של בעיות וכיום מהווה פסיכותרפיה רחבה המאפשרת עבודה על כלל הבעיות שמקורן בזיכרונות עבר.


התיאוריה העומדת מאחורי טיפול זה היא תיאוריית ה- AIP: processing Information Adaptive ובעברית 'עיבוד אינפורמציה בצורה אדפטיבית/מסתגלת'. תיאוריה זו גורסת שקיימת חוויה קשה שלא עובדה כראוי ולמעשה 'משתוללת' באופן בלתי נשלט במוחו של האדם ובכך משפיעה על חלק/מרבית/כל תחומי חייו. כל דבר המזכיר את החוויה הטראומטית בכל צורה שהיא, יוצר תגובה קשה מאוד שיכולה להתבטא במגוון רחב של תסמינים ולעיתים אף להגיע למצב של ניתוק ממה שקורה בהווה. לעיתים האדם לא מבין כי תגובתו נגרמת מהזיכרון של אותו אירוע או סדרת אירועים ורק יחווה

את התגובה כהתפרצות זעם פתאומית, התקף חרדה או פאניקה, התכנסות פנימה, דיכאון וכו'.


מתוך כך, מטרת הטיפול הינה לעבד כראוי את החוויה הטראומטית כך שלא תצוץ בצורה מציפה ובלתי נשלטת, אלא להביא לכך שזיכרון זה יישמר בצורה שניתנת לעיכול והתמודדות. עיבוד שכזה יביא לשיפור התפקוד והחוויה הפנימית של האדם במגוון תחומי חייו, שהושפעו עד כה בצורה קשה מהעיסוק המרכזי בחוויה.


העיבוד נעשה באמצעות טכניקה מובנית המשלבת את עיבוד האירוע הטראומטי עם גרייה בילטרלית בהקשר של קשר טיפולי בטוח. בשל כך שהרבה מאוד מהפרוטוקולים של EMDR לאוכלוסיות מסוימות מתבססות על פרוטוקול RTEP המאפשר עיבוד של אפיזודה שלמה ולא רק אירוע נקודתי וממוקד, ההכשרה כוללת גם יום של לימוד פרוטוקול זה אשר מרחיב משמעותית את היכולת לעבוד עם מנעד רחב של בעיות ולהבין טוב יותר פרוטוקולים מתקדמים יותר של לימודי המשך בEMDR.


מטרת העל של הקורס הינה להכשיר את הסטודנטים ברמה הבסיסית בשיטת EMDR על מנת שיוכלו להתחיל להתנסות בEMDR עם מטופליהם בשדה.
עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 7300 ₪

מתמחים, סטודנטים ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 6900 ₪

bottom of page