top of page

טיפול זוגי ממוקד רגש EFT

אוסנת כהן גנור

ימי ראשון, בין השעות 9:00-13:15, בתאריכים: 6.11.2022, 13.11.2022, 20.11.2022, 27.11.2022, 4.12.2022, 11.12.2022, 18.12.2022, 1.1.2023, 8.1.2023, 15.1.2023

מועד פתיחת הקורס: 06.11.2022 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה- הקורס החל
טיפול זוגי ממוקד רגש EFT


טיפול זוגי ממוקד-רגש (EFT) הוא טיפול קצר מועד, ממוקד ומבוסס-מחקר, הממשיג קשרי אהבה כקשרי התקשרות. המשגה זו מהווה חידוש קונספטואלי המשלב בין תאוריית ההתקשרות לבין עבודה ממוקדת רגש ומערכתית. מטרת הטיפול היא יצירת שינוי ב"ריקוד הזוגי" וסיוע לבני הזוג ביצירת התקשרות בטוחה, ובכך להפחית מצוקה ומתחים ולבנות יחסים קרובים. השיטה מתמקדת ביצירה וחיזוק הקשר הרגשי בין בני הזוג ע"י זיהוי ושינוי רגעי מפתח ב"ריקוד הזוגי", ומעודדת בניית יחסים, שיש בהם כנות, מכוונות ותגובתיות זה לזו. מיומנויות נלמדות אלו מאפשרות לבני הזוג לעבור מ"ריקוד זוגי", שמניב מרחק ומצוקה, לריקוד קרוב ומשמעותי.


מטרות/יעדי הקורס:

1 .הקניית הבנה תאורטית של השיטה.

2 .פיתוח היכולת להתבונן מבעד לעדשת ההתקשרות, ולהבין דרכה את הדינמיקה הזוגית: יכולת לסייע לבני זוג להבין ולזהות את הדפוסים הרגשיים, אשר מקשים עליהם להישאר קרובים ומשמרים את המצוקה הזוגית.

3 .קבלת כלים להשפיע ולעצב אינטראקציות רגשיות חדשות בין בני הזוג.

4 .פיתוח ההבנה של עבודה עם רגש: הקניית ידע וטכניקות עבודה לעבודה עם רגש ופיתוח

מיומנות באמפטיה ראדיקלית ועבודה המאפשרת בנית התקשרות בטוחה.

5 .הקניית מפה להתמודדות עם מצבי תקיעות בטיפול.

6 .הבנה של סוגיות ייחודיות: הפרעת קשב, פגיעה מינית, להט"בים וכו..
עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 4200 ₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 3800 ₪

bottom of page