top of page

פסיכותרפיה והדרכת הורים
בתהליכי פרידה וגירושין

ד"ר אלומה רייס

ימי חמישי, בין השעות 8:30-13:30 - הקורס החל

פסיכותרפיה והדרכת הורים
בתהליכי פרידה וגירושין

מועד פתיחת הקורס: 25.01.2024 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה


תהליך פרידה וגירושין בין שני בני זוג הינו אחד מהתהליכים האנושיים המורכבים ביותר, הכרוך באתגרים רגשיים ופסיכולוגיים רבים, משפיע עמוקות על כל מעגלי החיים, ומחייב קבלת החלטות מעשיות, המשליכות על חייהם של בני המשפחה כולה ולאורך שנים ארוכות. אנשים רבים בישראל נמצאים בכל שנה בתהליך של פרידה וגירושין, חלקם נמצאים בטיפול או מגיעים לטיפול בהקשרו. עשרות אלפי ילדים חווים בכל שנה פירוק של ביתם וטלטלה גדולה בעולמם, מיעוטם נשלחים לטיפול בעקבות מצוקות ובעיות הקשורות לגירושין ולחיים שלאחריו.


מטרות הקורס:

✓ הקניית ידע בהיבטים רגשיים ופסיכולוגיים המאפיינים את בני הזוג בתהליך פרידה וגירושין, ובחינת השלכותיו בהקשר הטיפולי .

✓ הקניית ידע בהיבטים רגשיים ופסיכולוגיים המאפיינים את ילדי המשפחה בתהליך פרידה וגירושין, לרבות השלכות לטווח קצר וארוך, כמו גם תמונת ילדי גירושין בבגרותם.

✓ הקניית ידע תיאורטי ומעשי להדרכת הורים בהקשר פרידה וגירושין, החל מתכנון הפרידה הזוגית, דרך ההודעה לילדים על הפרידה וכמו כן בשנים שלאחר הגירושין.

✓ הגדלת המודעות לחשיבות ה- parenting-Co בעת משבר הגירושין ובשנים הבאות, והטמעתה בפסיכותרפיה ובהדרכת הורים .

✓ חשיפה ראשונית להיבטים משפטיים ולדרכים אלטרנטיביות ליישוב מחלוקות בעת פרידה וגירושין, והבנת הרלוונטיות שלהם לתהליך הטיפולי.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 2200 ש"ח

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית: 1900 ש"ח

bottom of page