top of page

פסיכותרפיה והדרכת הורים
בתהליכי פרידה וגירושין

ד"ר אלומה רייס

ימי שני, בין השעות 8:30-13:30, בתאריכים: 23.1.2023, 30.1.2023, 6.2.2023, 13.2.2023, 20.2.2023, 27.2.2023

מועד פתיחת הקורס: 23.01.2023 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה- הקורס החל
פסיכותרפיה והדרכת הורים
בתהליכי פרידה וגירושין


מוזמנים ומוזמנות למחזור נוסף בקורס המקוון "פסיכותרפיה והדרכת הורים בתהליכי פרידה וגירושין". במהלך הקורס, נכיר את העולם המורכב של פרידה וגירושין ואת ההשלכות הרגשיות והמעשיות-פרקטיות  של צעד זה. נלמד כיצד יכולה אשת הטיפול, במפגשי פסיכותרפיה אישית ומשפחתית, כמו גם בהדרכת הורים, להקל, לכוון ואף לגשר.  כמו כן, ניחשף להמשגות תיאורטיות שונות ולגישות התערבות טיפולית מבוססות אינטגרציה, בהן ניתן לעשות שימוש על מנת לסייע לכלל בני המשפחה הגרושה לצמוח ולהתפתח מתוך המשבר.


מטרות הקורס:

1. הקניית ידע בהיבטים רגשיים ופסיכולוגיים המאפיינים את בני הזוג בתהליך פרידה וגירושין, ובחינת השלכותיו בהקשר הטיפולי.

2. הקניית ידע בהיבטים רגשיים ופסיכולוגיים המאפיינים את ילדי המשפחה בתהליך פרידה וגירושין, לרבות השלכות לטווח קצר וארוך, כמו גם תמונת ילדי גירושין בבגרותם.

3. הקניית ידע תיאורטי ויישומי להדרכת הורים בהקשר פרידה וגירושין, החל מתכנון הפרידה הזוגית, דרך ההודעה לילדים על הפרידה וכמו כן בשנים שלאחר הגירושין.

4. הגדלת המודעות לחשיבות ה-  Co-parenting בעת משבר הגירושין ובשנים הבאות, והטמעתה בפסיכותרפיה ובהדרכת הורים.

5. חשיפה ראשונית להיבטים משפטיים ולדרכים אלטרנטיביות ליישוב מחלוקות בעת פרידה וגירושין, והבנת הרלוונטיות שלהם לתהליך הטיפולי.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 2200 ש"ח

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית: 1900 ש"ח

bottom of page