top of page

פסיכותרפיה בהשראת DBT
הפרקטיקה של דיאלקטיקה ומיינדפולנס

ד"ר יפעת כהן

ימי ראשון, בין השעות 9:30-12:45 - הקורס החל

פסיכותרפיה בהשראת DBT
הפרקטיקה של דיאלקטיקה ומיינדפולנס

מועד פתיחת הקורס: 07.01.2024 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה


טיפול דיאלקטי התנהגותי (DBT) הוא טיפול אינטגרטיבי השייך לגל השלישי של ה-CBT .הטיפול מיועד להפרעה בויסות רגשי וחוסר יציבות. 


בקורס זה נתייחס לדרכי החשיבה ועמדת ההוויה (being) של המטפל, וכן לדרכי ההתערבות העיקריות העומדות בבסיס הגישה. העמדה החווייתית מתבססת על מיינדפולנס ואילו העמדה החשיבתית מתבססת על הפילוסופיה הדיאלקטית. כמו כן, נתייחס במהלך הקורס לשתי פרדיגמות של התערבויות פסיכותרפויטיות – התערבות מכוונת קבלה המבוססת על ולידציה כדרך התערבות מרכזית, והתערבות מכוונת שינוי המתבססת על אנליזה פונקציונלית כדרך התערבות מרכזית.

נלמד על 'מיינדפולנס' – נתייחס למקורו בזן-בודהיזם, לשימוש הקליני בו במובן של עמדת המטפל וכמיומנות שיש לתרגל עבור המטפל והמטופל; נתרגל מיינדפולנס בתחילת מרבית המפגשים.


מטרות הקורס:

• העמקה ביסודות הפסיכותרפיה בכללותה ובגישת ה-DBT בפרט

• הקניית עמדות טיפוליות חדשניות ויעילות – מיינדפולנס ודיאלקטיקה: כיצד 'להיות' וכיצד לארגן את המחשבה באופן יעיל בתהליך הפסיכותרפיה

• לימוד ותרגול דרכי התערבות טיפוליות פרקטיות לקבלה, לשינוי ולאיזון ביניהם


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1800 ש"ח

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1600 ש"ח

bottom of page