top of page

איתגור קוגניטיבי שימוש מתוך עמדה אינטגרטיבית

גב' קרן ניסן- אילסר

3 ימי שני, בין השעות 18:15-21:30, בתאריכים: 01.04.24, 08.04.24, 15.04.24

איתגור קוגניטיבי שימוש מתוך עמדה אינטגרטיבית

מועד פתיחת הסדנה: 01.04.2024 | סדנה מקוונת | ההרשמה הסתיימה


הטיפול הקוגניטיבי מתמקד באופן שבו מחשבות משפיעות על רווחה נפשית וביצירת שינוי במערכת היחסים שבין האדם ומחשבותיו.


הסדנה תתמקד בהיכרות עם סוגי המחשבות, כפי שמסווגות בטיפול הקוגניטיבי, וכן בלמידה ובתרגול של התערבויות קוגניטיביות מתוך הגל השני של הטיפול הקוגניטיבי- התנהגותי (CBT). כמו כן, נשוחח על שילוב איתגור קוגניטיבי בגישות טיפוליות שונות ועל מגבלותיו. המפגשים כוללים לימוד ותרגול של המיומנויות באופן אישי ובקבוצות קטנות.


תכני הסדנה:

• סוגי מחשבות, ה"נוסחה" הקוגניטיבית ושימוש בטבלאות DTR.

• איתגור קוגניטיבי של מחשבות אוטומטיות.

• רעיונות לעבודה עם מטא-קוגניציות.

• שימוש באיתגור קוגניטיבי בגישות טיפוליות שונות.

• מגבלותיו של האיתגור הקוגניטיבי.עלות ה סדנה :

אנשי מקצוע: 900 ₪

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 780 ₪

bottom of page