top of page

שימוש באיתגור קוגניטיבי מתוך עמדה אינטגרטיבית

גב' קרן ניסן- אילסר

ימי שני, בין השעות 18:15-21:30, בתאריכים: 28.11.2022, 5.12.2022, 12.12.2022

מועד פתיחת הסדנה: 28.11.2022 | סדנה מקוונת | ההרשמה הסתיימה- הקורס החל
שימוש באיתגור קוגניטיבי מתוך עמדה אינטגרטיבית


הטיפול הקוגניטיבי מתמקד באופן שבו מחשבות משפיעות על רווחה נפשית וביצירת שינוי במערכת היחסים שבין האדם ומחשבותיו. מחקרים רבים מצביעים על יעילות האינטגרציה שבין הטיפול הקוגניטיבי לטיפול ההתנהגותי בהתמודדות עם מגוון מצבי חיים.


הסדנה תתמקד בהיכרות עם סוגי המחשבות, כפי שמסווגות בטיפול הקוגניטיבי, וכן בלמידה ובתרגול של התערבויות קוגניטיביות מתוך הגל השני של הטיפול הקוגניטיבי- התנהגותי (CBT) . כמו כן, נשוחח על שילוב איתגור קוגניטיבי בגישות טיפוליות שונות ועל מגבלותיו. המפגשים כוללים לימוד ותרגול של המיומנויות באופן אישי ובקבוצות קטנות.
עלות הסדנה :

אנשי מקצוע: 820 ₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 720 ₪

bottom of page