top of page

קבוצת הדרכה בנושא אבל, אובדן וטראומה גופנית בילדים

ד"ר עינת יהנה

ימי שני, בין השעות 19:30-21:00, בתאריכים: 3.4.2023, 17.4.2023, 1.5.2023, 8.5.2023, 15.5.2023, 22.5.2023, 29.5.2023, 5.6.2023, 12.6.2023, 19.6.2023

מועד פתיחת הקורס: 03.04.2023 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה
קבוצת הדרכה בנושא אבל, אובדן וטראומה גופנית בילדים


הקבוצה תכלול עד שבעה משתתפים. כל מפגש יערך במשך שעה וחצי, אחת לשבוע, החל מחודש אפריל – סך הכל עשרה מפגשים. המפגש הראשון יוקדש להיכרות בין משתתפי הקבוצה והמודל התיאורטי אשר באורו תפעל הקבוצה ותמשיג את המקרים. לאחר מכן כל משתתפ/ת יציגו מקרה קליני אשר יומשג דרך הפריזמות התיאוריות השונות, כפי שנלמד בקורס "טראומה גופנית ואובדן בילדים" (היכרות עם תכני הקורס מהווה כחלק מתנאי הקבלה). המפגש האחרון יוקדש לאינטגרציה ולסיכום הקבוצה.


קבוצת ההדרכה מוגבלת ל-7 משתתפים בלבד !עלות השתתפות: 2000₪bottom of page