top of page

טיפול מבוסס מנטליזציה (MBT) בעבודה עם ילדים ובני נוער

דר' נעמה צאן בן אריה

ימי ראשון, בשעות 17:30- 20:45 בתאריכים: 18.6.23, 25.6.23, 2.7.23, 9.7.23, 16.7.23, 23.7.23

מועד פתיחת הקורס: 18.06.2023 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה
טיפול מבוסס מנטליזציה (MBT) בעבודה עם ילדים ובני נוער


מנטליזציה היא היכולת לתת משמעות ולפרש את ההתנהגות של עצמי ושל אחרים, באופן מפורש או מובלע, במונחים של מצבים פנימיים ותהליכים נפשיים.


בקורס נסקור מושגי יסוד בתיאוריית מנטליזציה, נבין את חשיבותה עבור קשרים בין-אישיים , וכן נעמיק בחשיבה אודות האופנים בהם ניתן ליישם את החשיבה המנטליסטית במגוון של מסגרות עבודה (setting) טיפוליים.


הקורס יכלול למידת חומר תאורטי, סימון עקרונות מנחים לעבודה טיפולית, וכן הצגה של תיאורי מקרה שונים וחשיבה משותפת וניתוחם מתוך הפרספקטיבה של גישת מנטליזציה.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1800 ש"ח

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1600 ש"ח

bottom of page