top of page

טיפול בבעיות התנהגות בילדים מתוך עמדה אינטגרטיבית

ד"ר אביב נוף

ימי ראשון, בין השעות 19:30-21:00, בתאריכים: 5.2.2023, 12.2.2023, 19.2.2023, 26.2.2023, 5.3.2023, 12.3.2023, 19.3.2023, 26.3.2023

מועד פתיחת הקורס: 05.02.2023 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה- נפתחה רשימת המתנה
טיפול בבעיות התנהגות בילדים מתוך עמדה אינטגרטיבית

הקורס יעסוק בבניית הבנה אינטגרטיבית של בעיות התנהגות דרך מבט על גישות תיאורטיות שונות ודרך לימוד של התערבויות טיפוליות יעילות המבוססות על ניסיון קליני ועל מחקר בבעיות אלו.


נלמד על:

✓ התקשרות (Attachment) והיישומים הקליניים הנובעים ממנה לטיפול בבעיות התנהגות.

✓ תפיסתו של ויניקוט לגבי מקורות התוקפנות וכיצד ניתן ליישם תפיסה זו.

✓ הפגיעות הנרקיסיסטית העומדת בבסיס בעיית התנהגות והעבודה הטיפולית הנגזרת מכך.

✓ עקרונות טיפול המבוססים על נוירו-פסיכולוגיה והתחום של הוויסו ת הפסיכו-פיזיולוגישמטרתם להקנות מנ גנוני ויסות אדפטיביים.

✓ טכניקות קוגניטיביות המותאמות לטיפול בילדים עם בעיות התנהגות, ומיומנויות בינאישיות המקדמות דיאלוג וויסות יעילים.

✓ היבטים של הדרכת הורים ואופנים באמצעותם ניתן לעזור להורים להתמודד עם השחיקה בתחושת המסוגלות ולסייע להתאושש ות מהירה של עמדה הורית יעילה.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1170 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 970 ש"ח

bottom of page