top of page

טיפול בבעיות התנהגות בילדים מתוך עמדה אינטגרטיבית

ד"ר אביב נוף

ימי ראשון, בין השעות 19:30-21:00 - הקורס החל

טיפול בבעיות התנהגות בילדים מתוך עמדה אינטגרטיבית

מועד פתיחת הקורס: 11.02.2024 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה


הקורס יעסוק בפיתוח הבנה אינטגרטיבית של בעיות התנהגות של ילדים דרך מבט על גישות תיאורטיותשונות ולימוד של התערבויות טיפוליות יעילות המבוססות על ניסיון קליני ועל מחקר בבעיות אלו.


נלמד על:

✓ התקשרות (Attachment) והיישומים הקליניים הנובעים ממנה לטיפול בבעיות התנהגות.

✓ תפיסתו של ויניקוט לגבי מקורות התוקפנות וכיצד ניתן ליישם תפיסה זו.

✓ הפגיעות הנרקיסיסטית העומדת בבסיס בעיית התנהגות והעבודה הטיפולית הנגזרת מכך.

✓ עקרונות טיפול המבוססים על נוירו-פסיכולוגיה והתחום של הוויסו ת הפסיכו-פיזיולוגי שמטרתם להקנות מנגנוני ויסות אדפטיביים.

✓ טכניקות קוגניטיביות המותאמות לטיפול בילדים עם בעיות התנהגות, ומיומנויות בינאישיות המקדמות דיאלוג וויסות יעילים.

✓ היבטים של הדרכת הורים ואופנים באמצעותם ניתן לעזור ל הורים להתמודד עם השחיקהעלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1170 ש"ח

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 970 ש"ח

bottom of page