top of page

טיפול ילד–הורה לילדים על הספקטרום האוטיסטי

ימי שני, בין השעות 15:30-18:45, בתאריכים: 12.12.2022, 26.12.2022, 9.1.2023, 23.1.2023, 6.2.2023, 20.2.2023, 20.3.2023, 3.4.2023, 17.4.2023, 1.5.2023, 15.5.2023, 29.5.2023, 12.6.2023, 26.6.2023, 10.7.2023

מועד פתיחת הקורס: 12.12.2022 | קורס פרונטלי | ההרשמה הסתיימה
טיפול ילד–הורה לילדים על הספקטרום האוטיסטי
לקבלת סילבוס ופרטים נוספים


מעורבות ההורים בטיפול באוטיזם נמצאה במחקר כאחד מהגורמים המנבאים יעילות טיפולית בקידום הילד. התבססות של התקשרות בטוחה ביחסי ילד-הורה מוכר כגורם חוסן התפתחותי ונפשי עבור ילדים.


הקורס יעסוק בהבנה מורכבת של ההשפעה ההדדית בין התקשרות כבסיס רגשי ליחסי ילד הורה, והתפתחות תקשורתית כבסיס רגשי-חברתי ליחסים בכלל. נדון כיצד הבנה זו משפיעה על הפורמולציה של טיפול ילד -הורה באוטיזם, וכיצד טיפול זה משיק עם התערבויות נוספות בשדה הטיפול הדיאדי. נתייחס באופן מעמיק לברית עם ההורה כתשתית הכרחית למנגנון השינוי, וכיצד החזקת המיטיבות של ההורה והחוויה שלו במהלך הטיפול נעשים על ידי המטפל. ננתח לעומק מודל של שערי כניסה והתמקמות המטפל בהתערבויות התומכות בוויסות, התקשרות ומשחקיות, ונלמד כיצד ניתן לתמוך במנטליזציה ההורית תוך כדי אינטראקציה בין הילד וההורה ובהדרכת הורים בעזרת צפייה משותפת בווידאו.עלות הקורס: אנשי מקצוע - 4500 ₪

סטודנטים – 3700 ₪

לקבלת סילבוס ופרטים נוספים
bottom of page