top of page

סוגיות בטיפול עם מתבגרים ובוגרים צעירים על הרצף האוטיסטי (ASD)

הקורס יתחיל בפברואר 2024, פרטים נוספים בקרוב

סוגיות בטיפול עם מתבגרים ובוגרים צעירים על הרצף האוטיסטי (ASD)

הרשמה הסתיימה

לקבלת סילבוס ופרטים נוספים


הכשרה זו תכלול ידע אודות המאפיינים ופרופיל האתגרים בקרב מתבגרים וכבוגרים צעירים על הרצף האוטיסטי וההתמודדויות הייחודיות לגילאים אלו, תוך התייחסות לצרכי תמיכה שונים ולמגוון תחומי תפקוד. בנוסף, ידונו אופני התערבויות במעגלים השונים, תוך למידה משולבת מאנשי מקצוע מובילים ומאנשים מהקהילה האוטיסטית.

הקורס יכלול הקניית ידע תיאורטי ומעשי לצד תיאורי מקרה.


בהמשך לקורס בסיס יהיה ניתן להרחיב את ההכשרה בסדנאות הרחבה:

1. אתגרי השילוב כולל צבא, לימודים, תעסוקה ותרבות הפנאי.

2. טיפול רגשי בגילאים אלו והרחבה על הטיפול האפירמטיבי.

3. זוגיות, מיניות וזהות מינית וטרנסג'נדריות.
לקבלת סילבוס ופרטים נוספים
bottom of page