top of page

התערבויות מבוססות אמנות בטיפול אינטגרטיבי

גב' חמוטל ארבל

ימי שישי, בין השעות 8:30-14:00, בתאריכים: 12.5.23, 19.5.23, 2.6.23, 9.6.23, 16.6.23

מועד פתיחת הקורס: 12.05.2023 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה
התערבויות מבוססות אמנות בטיפול אינטגרטיבי


טיפול הנשען בעיקר על מילים, "ריפוי בדיבור", משתמש בשפה הדבּורה לצורך התבוננות ופירוש. השפה החזותית מציעה לנו רבדים נוספים של התבוננות: אפשרות לצרף לייצוג המילולי אופן נוסף של ייצוג, המשתמש באבני בניין אחרות – חומר, צורה, קו, צבע, קומפוזיציה ועוד. בהיות היצירה שפה אוניברסלית, אינטואיטיבית, משחקית ולא מילולית, שימוש בהתערבויות מבוססות אמנות עשוי להוות גשר ולהציע אינטגרציה של גישות טיפוליות מגוונות. הוא יכול לסייע בהנעת תהליכים תקועים ובהרחבת ההבנה של המטפלת ושל סל ההתערבויות שבידה להציע.


מטרת הקורס היא להקנות למטפלות ולמטפלים (שבהכשרתם אינם מטפלים באמנות) כלים לשילוב הסמלה חזותית בעבודתם, מתוך הבנה שהשימוש בה עשוי ליצור אינטגרציה בין חוויית העצמי של המטופל ובין התובנות שלו על עצמו ועל יחסיו בעולם.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1800 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1600 ש"ח

bottom of page