top of page

טיפול בקבלה ומחויבות (ACT):
תוכנית הכשרה מתקדמת ומקיפה

מנהל אקדמי: ליאור בירן
צוות הוראה: ד"ר רן אלמוג, ליאור בירן, עמי ויזל, חנן יפת, שירלי רונן שחר

ימי שישי החל בין השעות 08:30-12:45 - הקורס החל

טיפול בקבלה ומחויבות (ACT):
תוכנית הכשרה מתקדמת ומקיפה

מועד פתיחת הקורס: 22.12.2023 | קורס משולב פרונטלי ומקוון | ההרשמה הסתיימה


תוכנית הלימוד המתקדמת בגישת ACT היא תכנית חלוצית בתחומה. ייחודה של תוכנית זו היא בכך שהיא מרכזת תחת קורת גג אחת, ובתהליך מובנה ושלם, בסיס ידע תיאורטי וקליני רחב, אשר מטרתו לאפשר לבוגריה שליטה תיאורטית ומעשית בגישת טיפול זו. התכנית מעניקה הכשרה מעמיקה ביישום הרעיונות והעקרונות של גישת הACT, תוך העמקת הידע וליווי הדרכתי.


תוכנית זו בנויה מחמישה חלקים שונים, אשר יחד אמורים להעניק ללומדים בה חוויית למידה שלמה ושליטה מספקת בעקרונות התיאורטיים בבסיס הגישה כמו גם ביישומים הקליניים שלה. כל זאת דרך שילוב בין הוראה דידקטית לבין תרגול חווייתי. כל חלק יורכב משלושה ימי למידה מקוונים דרך הזום, ויום אחד של מפגש פרונטלי במכללה לצורך תרגול והעמקה חווייתית של הלמידה.


מטרות תכנית ההכשרה:

• היכרות מעמיקה עם ששת התהליכים המרכיבים את הגמישות הפסיכולוגית.

• הבנה ושליטה בבסיס התיאורטי והפילוסופי של הגישה.

• היכרות ויכולת עבודה מעשית במגוון כלים ומודלים של ACT.

• התנסות חווייתית וצבירת ביטחון וניסיון בעבודת ACT.

• היכרות עם יישומים קליניים שונים של ACT לאוכלוסיות שונות.

• התנסות בהמשגת מקרה ברוח ACT ובניית תוכנית טיפול.דרישת קדם עבור השתתפות בתכנית:

מעבר קורס ACT בסיסי או ידע מספק בגישת טיפול בקבלה ומחויבותעלות התוכנית : 7500 ש"ח

bottom of page