top of page

תוכנית לימוד מתקדמת בגישת
טיפול בקבלה ומחויבות (ACT)

מנהל אקדמי: ליאור בירן
צוות הוראה: ד"ר רן אלמוג, ליאור בירן, ליאור גילעד, חנן יפת, אור פרי

מפגשים מקוונים ייערכו בימי שישי, בין השעות 8:30-12:45, בתאריכים 30.12.2022, 6.1.2023, 13.1.2023, 10.2.2023, 17.2.2023, 3.3.2023, 10.3.2023, 24.3.2023, 21.4.2023, 28.4.2023, 5.5.2023, 2.6.2023, 9.6.2023, 16.6.2023

מפגשים פרונטליים ייערכו בימי שישי, בין השעות 8:30-14:30, בתאריכים: 27.1.2023, 3.2.2023, 24.2.2023, 31.3.2023, 19.5.2023, 23.6.2023

מועד פתיחת הקורס: 30.12.2022 | קורס משולב פרונטלי ומקוון | ההרשמה הסתיימה- נפתחה רשימת המתנה
תוכנית לימוד מתקדמת בגישת
טיפול בקבלה ומחויבות (ACT)
לקבלת סילבוס ופרטים נוספים


תוכנית הלימוד המתקדמת בגישת ACT היא תכנית חלוצית בתחומה. ייחודה של תוכנית זו היא בכך שהיא מרכזת תחת קורת גג אחת, ובתהליך מובנה ושלם, בסיס ידע תיאורטי וקליני רחב, אשר מטרתו לאפשר לבוגריה שליטה תיאורטית ומעשית בגישת טיפול זו. התכנית מעניקה הכשרה מעמיקה ביישום הרעיונות והעקרונות של גישת הACT ,תוך העמקת הידע וליווי הדרכתי. כגישת טיפול, ACT משתייכת ל'גל השלישי' של הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי, אשר מדגיש את הרעיונות של הקשיבות (mindfulness) והקבלה כמרכיבים מרכזיים בטיפול. מעבר לדגש זה, מרכזית בACT ההתכווננות להתנהגות תואמת את הדברים החשובים לאדם בחייו. המטרה המרכזית של הטיפול היא קידום האדם לכיוון של גמישות פסיכולוגית ובגמישות זו עוסק הטיפול.


תוכנית זו בנויה מחמישה חלקים שונים, אשר יחד אמורים להעניק ללומדים בה חוויית למידה שלמה ושליטה מספקת בעקרונות התיאורטיים בבסיס הגישה כמו גם ביישומים הקליניים שלה, כל זאת דרך שילוב בין הוראה דידקטית לבין תרגול חווייתי. כל חלק יורכב משלושה ימי למידה מקוונים דרך הזום, ויום אחד של מפגש פרונטלי במכללה לצורך תרגול והעמקה חווייתית של הלמידה.עלות הקורס:

אנשי מקצוע 6300 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 6100 ש"ח

לקבלת סילבוס ופרטים נוספים
bottom of page