top of page

טיפול בהורים לילדים עם ADHD:
ממחקר לכלים פרקטיים בטיפול אינטגרטיבי קבוצתי ופרטני

גב' חמוטל סופר- גרוך

ימי שישי, בין השעות 8:30-11:45, בתאריכים:
8.3.24, 15.3.24, 22.3.24, 29.3.24, 5.4.24, 12.4.24

טיפול בהורים לילדים עם ADHD:
ממחקר לכלים פרקטיים בטיפול אינטגרטיבי קבוצתי ופרטני

מועד פתיחת הקורס: 08.03.2024 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה


מרבית ההורים מתמודדים כיום עם קשיי ויסות של ילדיהם על בסיס יומיומי, ולבטח כשמדובר בילדים המאובחנים עם קשיי קשב ופעלתנות יתר.המחקר בתחום והניסיון הקליני בשטח מוכיחים כי עבודה טיפולית עם הורים היא חיונית ואף הכרחית להתמודדות יעילה יותר עם ADHD, ולא פחות בסיוע לילדים הסובלים מ- ADHD בהתמודדות עם קשייהם ובהטבת איכות חייהם.


מטרות הקורס:

• הקניית ידע עדכני ורחב על ADHD והשפעותיו על פונקציות ניהוליות, תפקוד לימודי ועבודה, תפקוד חברתי ויחסים זוגיים ומיניים.

• למידת כלים וטכניקות טיפוליות רלוונטיות בעבודה טיפולית עם הורים ותרגולם עם המשתתפים.

• הבניית תוואי של תוכנית טיפולית קבוצתית ופרטנית אותה ניתן ליישם בשטח, תוך שילוב דוגמאות קליניות.

• פיתוח וקידום תפיסה אינטגרטיבית של טיפול בהורים לילדים עם קשיי ויסות.


הטיפול משלב אלמנטים מעולם הטיפול הדינאמי, הקוגניטיבי, ה התנהגותי-מוטיבציוני, מגישות של טיפול בהורות, DBT ומיינדפולנס. בתהליך הלמידה יתורגלו הכלים ה שונים, וישולבו דוגמאות קליניות.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1800 ₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1600 ₪


bottom of page