top of page

טיפול בהתמכרויות בראייה מערכתית
"הכל מתארגן במשפחה"

גב' רחלי זיגל

שלושה ימי רביעי בין השעות 17:30-20:45 - הקורס החל

טיפול בהתמכרויות בראייה מערכתית
"הכל מתארגן במשפחה"

מועד פתיחת ההשתלמות: 20.12.2023 | השתלמות מקוונת | ההרשמה הסתיימה


בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה מתמדת במספר המשפחות המגיעות לטיפול בעקבות התמודדות עם בן משפחה הסובל מהתמכרות לחומרים פסיכו-אקטיביים (סמים, אלכוהול) או התמכרות התנהגותית (מסכים, הימורים, קניות, מין). מידת ההשפעה על תפקוד הפרט עשויה להשתנות ממכור למכור. יחד עם זאת , עבור המשפחה ובתוך מערכות יחסים ההתמכרות הופכת כמעט תמיד לגורם מרכזי המשפיע על חיי המשפחה. זאת ועוד, התמכרויות מחוזקות על ידי דפוסים משפחתיים ומייצרות דפוסים משפחתיים קשים להתמודדות.


השתלמות זו מבקשת לבחון את הדפוסים המשפחתיים שנוטים להיווצר בעקבות התמודדות התמכרותבן/ת משפחה ולהציע התערבויות וכלים לאנשי טיפול בעבודה עם משפחות אלו.


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 900 ש"ח

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 780 ש"ח

bottom of page