תוכנית להכשרה מקיפה לטיפול אינטגרטיבי בהתמכרויות

מנהלת אקדמית: גב' רחלי זיגל

הקורס יתקיים בימי שישי בין השעות 08:30-13:15, בתאריכים:
2.12.2022, 9.12.2022, 6.1.2023, 13.1.2023, 20.1.2023, 27.1.2023, 3.2.2023, 10.2.2023, 17.2.2023, 24.2.2023, 3.3.2023, 10.3.2023, 17.3.2023, 24.3.2023, 31.3.2023

בנוסף יתקיימו 4 הרצאות ערב מקוונות, בימי רביעי בין השעות 19:00-21:00, בתאריכים:
14.12.2022, 28.12.2022, 11.1.2023, 15.2.2023

מועד פתיחת הקורס: 02.12.2022 | קורס משולב פרונטלי ומקוון | ההרשמה בעיצומה
תוכנית להכשרה מקיפה לטיפול אינטגרטיבי בהתמכרויות

התמכרות לסוגים שונים של חומרים ופעילויות (סמים פסיכואקטיביים, סיגריות, תרופות, אלכוהול, אכילה, מין והתנהגויות מסוגים שונים) הינה תופעה חברתית רווחת בכל שדרותיה של החברה. הצורך במטפלים בעלי ידע והכשרה ייעודיים לטיפול במגוון סוגי התמכרויות הוא רב, הן במסגרת שירותים ציבוריים והן במסגרות פרטיות. טיפול בסובלים מהתמכרות ומתן כלים למגוון אוכלוסיות להתמודד עמן מהווה צורך חברתי מרכזי הדורש מענה.


הקורס יעניק ללומדים ידע וכלים לטפל במגוון סוגים של התמכרויות בדרגות חומרה שונות באמצעות מגוון מודלים טיפוליים והאינטגרציה ביניהם תוך היכרות עם ההיבטים הפסיכולוגיים, הביולוגיים והסוציולוגיים -תרבותיים של ההתמכרות וכן אפשרות לצבירת ניסיון.


הקורס יילמד מתוך העמדה הטיפולית של גישת מזעור הנזקים - גישה חדשנית שמטרתה לתת מענים ולמצוא פתרונות לבעיות תוך התאמה של העזרה למוטיבציה, למוכנות לשינוי ולמשאבי השינוי של הפונה לטיפול. הגישה קוראת תיגר על התפיסה החד משמעית של טיפול בהתמכרות כגמילה מוחלטת, ומתמקדת באופן בו ניתן להתאים כלים לטיפול בהתמכרות במגוון צורות ודרגות בהתאם לסוג ההתמכרות, לחומרתה ולמוטיבציה לשינוי. 


הגישה נותנת מענה לכך שבמגוון תחומי התמכרות לא ניתן להציע גמילה מלאה (התמכרות לאכילה או מיניות), ולכך שרבים מהמטופלים הסובלים מהתמכרויות לא עומדים בתנאי גמילה מלאה ועדיין ניתן לסייע להם על ידי פעילות מקצועית למזעור נזקים להם ולסביבתם. כך למשל, הגישה שמה דגש על הערך של וויסות השימוש בחומרים ממכרים כשלא ניתן מסיבות מציאותיות או מוטיבציוניות להינזר משימוש. הגישה נותנת מענה לכך שכאשר הפסקה מוחלטת של השימוש בחומר ממכר או של התנהגות ממכרת היא תנאי לכניסה לתכנית טיפול – נותרים מתמכרים רבים ללא מענה טיפולי כלל. מטפלים המחזיקים בגישת מזעור הנזקים רואים במכור המעוניין בפסיכותרפיה אדם בר טיפול, אשר ניתן להשיג איתו מטרות חשובות ביותר גם אם אינו מצליח או אינו בוחר להפסיק את השימוש, תוך דגש על צמצום הנזק כמטרה חשובה.