top of page
שקופית פתיחה - סרטוני מפרשים - ימי עיון-2.png

כלים להתערבות בטיפול בנוער משתמש

ד״ר שרון איתן

מועד ראשון - 5 ימי שני, בין השעות 15:00-18:15, בתאריכים: 19.02.24, 26.02.24, 04.03.24, 18.03.24, 25.03.24
מועד שני - 5 ימי שלישי, בין השעות 15:00-18:15, בתאריכים: 20.02.24, 27.02.24, 05.03.24, 12.03.24, 19.03.24

מועד שני - 5 ימי שני | החל מה-20.02.24 | השתלמות מקוונת

תיאור ההשתלמות:
התמכרות לסוגים שונים של חומרים ופעילויות מסכנות, הינה תופעה רווחת בכל שדרות החברה בכלל,
ובקרב אוכלוסיית הנוער בפרט. למעשה, תקופת ההתבגרות הינה התקופה הפגיעה ביותר לשימוש
ולהתמכרות מבכל תקופת גיל אחרת.
בשנים האחרונות , אנו עדים למגמת עלייה מדאיגה בשימוש באובייקטים והתנהגויות ממכרות בקרב
בני הנוער, בפרט בתחום הקנאביס והמסכים. מגמה מדאיגה זו דורשת מאיתנו המטפלים כלים וידע
יישומי של דרכי התערבות המותאמים לשכבת גיל זו ולרוח התקופה.
באופן שמילים אינן יכולות לתאר, אירועי השבעה באוקטובר והחודשים שבאו אחריהם , מהווים טראומה
לאומית מתמשכת, אשר מייצרת טראומות חדשות ומעוררת טראומות מודחקות . אחת מתופעות הלוואי
של טראומה בכלל, והטראומה המתמשכת בפרט, היא התמכרות . ההתמכרות מתקשרת לעיסוק
האובססיבי והכפייתי בניסיונות עקרים לשנות את אירועי העבר ולמלא אחר הריק הקיומי שנוצר
בעקבות הטראומה.

בגיל ההתבגרות, בו בני נוער עסוקים בדרך כלל במעבר הדרגתי מילדות לבגרות ופיתוח עצמאות ם
כבוגרים , הם עלולים לפנות לשימוש בחומרים כאמצעי לביטוי ים שונים, של מרדנות , לחץ חברתי,
סקרנות ועוד. עם זאת, כאשר הטראומה מאלצת אות ם להתבגר באופן מואץ, השימוש בסמים עלול
לתפוס חלק משמעותי יותר וקבוע בחייהם ולהפוך משימוש בעייתי להתמכרות .
הקורס יעניק ללומדים ידע לגבי התמכרות עכשווית, כמו לקנאביס ולמסכים , בקרב בני הנוער, ויקנה
דרכי התערבות מעשיות לטיפול באוכלוסייה זו. המפגשים יספקו ידע, כלים וטכניקות - הן בתחום
הדרכת הורים והן בתחום הטיפול בנער המשתמש.
המפגשים יילמדו מתוך העמדה הטיפולית האינטגרטיבית המשלבת גישות וכלים מגוונים, והמותאמת
למוטיבציה, למוכנות לשינוי ולמשאבי השינוי של הנער ומשפחתו.

מטרות הקורס:
להקנות למטפלים העוסקים בטיפול בנוער משתמש ובהדרכת הוריהם כלים וטכניקות לפיתוח דרכי
התערבות, המשלבים את הידע הקיים של המטפלים וידע חדש ומצטבר בנושא התמכרות בני הנוער
בצל הטראומה.

בסיום הקורס יוכלו המשתתפים:
• לזהות ולאבחן שימוש לרעה והתמכרות בקרב בני נוער.
• להכיר את התיאוריות הפסיכולוגיות ואת הצרכים והמנגנונים הנפשיים העומדים בבסיס
השימוש בקרב בני הנוער.
• להבין היטב את הסוגיות והמאפיינים הייחודיים בעבודה עם בני הנוער המשתמש בכלל
ובקנאביס ומסכים בפרט.
• להכיר את יחסי הגומלין בין טראומות והגברה של שימוש בחומרים והתמכרויות התנהגותיות
אצל מתבגרים.
• ליישם כלים וטכניקות בהדרכת הורים .
• ליישם דרכי התערבות טיפולית בנוער מתמכר.

שיטת הוראה:
• הרצאות בשילוב כלים חווייתיים - תרגילים, סרטונים וכד', התנסות דרך תיאורי מקרה.
• כל מפגש יחולק לשני חלקים: לימוד תיאורטי ותרגול מעשי.
• בחלק המעשי יתבקשו משתתפי הקורס להעלות תיאורי מקרה של מפגשים טיפוליים, אותם
ננתח יחד על פי החומר הנלמד ונעלה פתרונות אפשריים, תוך סיוע הדדי בין המשתתפים

bottom of page