top of page

קול קורא להגשת הצעות לסדנאות למידה, עבודות מחקריות וקליניות

לכנס שנתי לקידום האינטגרציה של הפסיכותרפיה בישראל

מבטים על אינטגרציה בפסיכותרפיה נכון לעכשיו

במכון מפרשים

19-20.5.2022

ועדה מקצועית והיגוי: 

ד"ר רון נסים (יו"ר) ד"ר שרון זיו ביימן וגב' נעמה גרינולד

הפסיכותרפיה מאופיינת מאז ימיה המוקדמים במתח תמידי בין נאמנות ומחויבות לגישה תאורטית מובחנת (עבודה על בסיס מודלים מובחנים) לבין חתירה לאינטגרציה בין גישות וכלים שונים מתוך כוונה לשים את המטופל במרכז ולהתאים את הטיפול לצרכיו.

עבודה טיפולית מתוך עמדה אינטגרטיבית מרחיבה אפשרויות תאורטיות ופרקטיות אך גם מציבה אתגרים רבים: מהי זהות טיפולית אינטגרטיבית? איך מכשירים מטפלים לעבודה טיפולית מבוססת אינטגרציה? איך מפתחים שליטה במקביל במגוון גישות? מהם עקרונות האינטגרציה? כיצד מגבשים מודלים אינטגרטיביים סביב פסיכופתולוגיות או סוגיות טיפוליות ספציפיות? איך ממשיגים ומקדמים אינטגרציה? כיצד מגבשים התערבויות טיפוליות המורכבות מגישות שונות? מהו מחקר מכוון אינטגרציה?

הכנס שמאורגן על ידי פורום"אינטגרציה בפסיכותרפיה" של מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה מבקש להציע במה לדיון בסוגיות אלו  ברמת התאוריה, קליניקה,  מחקר והכשרה מכווני אינטגרציה. הכנס ישלב במשך יומיים הרצאות עם מובילי התחום בארץ ובעולם, סדנאות למידה שיעסקו ב"קליניקה של האינטגרציה", פנלים מקבילים שיעסקו בפיתוח  אינטגרציה והתבוננות על מקרה טיפולי מזוויות תאורטיות וקליניות שונות.

תוכנית הכנס:

יום חמישי אחה"צ, 19.5, בין השעות: 17:15 עד 21:00 מפגש מקוון –

  • הכנס יפתח בהרצאה חגיגית פותחת ובעקבותיה שיח בהשתתפות הקהל.

  • בהמשך הערב, נתפצל לסדנאות למידה מקבילות (בחדרי דיון מקוונים) שיעסקו בקליניקה של אינטגרציה מזוויות שונות.
    מצב מטה קול קורא להגשת הצעות לסדנאות

יום שישי בוקר, 20.5, בין השעות:8:30 עד 14:15, מפגש פנים-אל-פנים, המכללה האקדמית תל אביב יפו, רחוב רבנו ירוחם 14, תל אביב יפו –

  • הבוקר יפתח בהמשך סדנאות הלמידה שהחלו בחמישי בערב.

  • לאחר הפסקה, יתקיימו מספר מושבים מקבילים בהם יוצגו מחקרים ועבודות קליניות המייצגים מבטים עכשוויים על אינטגרציה בפסיכותרפיה. מצורף למטה קול קורא להגשת הצעות להצגה במושבים המקבילים. 

  • ארוחת צהרים חגיגית  בסגנון 'מטבח אינטגרטיבי'

  • הצגת מקרה אינטגרטיבית ולאחריה דיון בהשתתפות מטפלים המייצגים קולות שונים מעולם הפסיכותרפיה.
     

אנו מזמינים אתכם לשלוח הצעות על פי האפשרויות הבאות:

 

אפשרות א': סדנה - הקליניקה של האינטגרציה

 

סה"כ 3.5 שעות

סדנה מתפרשת על שני ימים:

ערב ראשון 19.5 מקוון – 19:00 עד 21:00

בוקר 20.5 בקמפוס המכללה 8:45 עד 10:15-

הסדנה צריכה להתמקד בגישה/כלי עבודה אינטגרטיבי או חיבור בין גישות שמדגים אינטגרציה.

הסדנה צריכה לכלול הצגה של העקרונות/הכלים/המיומנויות, חלק התנסותי/חוויתי של המשתתפים ודיון.

דוגמאות: נרטיב/מנטליזציה כעקרון אינטגרטיבי מארגן, עבודה מערכתית/רב-מקצועית ממבט אינטגרטיבי, עבודה אינטגרטיבית עם אוכלוסיות ספציפיות (התמכרויות, טראומה) ועוד.

יש להגיש:
 

1.    נושא הסדנה + אבסטרקט עד 500 מילים + מטרות הלמידה +פירוט דרכי ההוראה וההתנסות.

2.    פסקת ביו קצרה אודות המנחה.ים.

 

אפשרות ב': הרצאה ארוכה או קצרה -  יוצרים אינטגרציה.

 

יום שישי 20.5 בבוקר בקמפוס המכללה

פאנל הכולל 2 הרצאות או הרצאה ודיון (2 מציגים) – שעה (הרצאות או הרצאה ודיון) + 15 דק' דיון עם הקהל.

או:

הרצאה קצרה (30 דק') שתשובץ על ידי הועדה המארגנת במושב של שעה וחצי הכולל 2 הרצאות + 15 דק' דיון עם הקהל.

ההרצאה תציג עבודה קלינית, עיונית או מחקרית המקדמות ידע, המשגה או פרקטיקה של האינטגרציה של הפסיכותרפיה.

יש להגיש:

1.    נושא ההרצאה + אבסטרקט עד 300 מילים + מטרות הלמידה +פירוט דרכי ההוראה

2.    פסקת ביו קצרה אודות המרצה.ים.

 

יש להגיש הצעות עד 01.03.2022

לאימייל: reuttayar1993@gmail.com

לשאלות ניתן לפנות במייל לרון: rnasim2005@gmail.com

bottom of page