top of page

כיצד יכול DBT לעזור בטיפול בהפרעות אכילה

ד"ר שני אבין, ד"ר מירב פליוטקל נעים

על הסדנה

הפרעות אכילה הינן הפרעות מורכבות נפוצות ומאתגרות לטיפול. הפרעות אכילה מלוות בקומורבידיות של הפרעות אישיות, הפרעות חרדה ו/או מצב רוח,OCD , ותחלואה פסיכיאטרית אחרת. במרוצת השניםDBT הותאם להפרעות שונות אשר מכילות בתוכן מרכיב משפיע של קשיי ויסות רגשי, בתוכן גם הפרעות אכילה. בהפרעות אכילה, הקשיים בויסות הרגשי יכולים לבוא לידי ביטוי הן בהיבט של תת-ויסות והן בהיבט של יתר: שליטה מופרזת. בסדנה נציג את ההתאמות הייחודיות של DBT להפרעות אכילה, ונתמקד באסטרטגיות הטיפוליות וביישום מיומנויות בייחוד באנורקסיה נרבוזה ובולימיה נרבוזה. כל זאת, בהקשר גם של קומורבידיות, התנהגויות סיכון, וקשיים אחרים.

על המרצים

ד״ר שני אבין- פסיכולוגית שיקומית מדריכה, אחראית צוות פארא-רפואי ביחידה לטיפול בהפרעות אכילה בילדים ונוער, מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה. שגרירת מכון לינהן/בהביורל טק בישראל.


ד"ר מירב פליוטקל נעים- פסיכיאטרית מומחית לילדים ונוער. רופאה בכירה ביחידה לטיפול בהפרעות אכילה בילדים ונוער, מרכז רפואי סורוקה.

bottom of page