top of page

קרן אדמון

עו"ס (בוגרת הסבה ותואר שני) ובוגרת עוגן, השנתון הראשון של מסלול ילד ונוער. בוגרת גם תואר ראשון בחינוך וסוציולוגיה. עבדתי בעבר באומנה טיפולית באור שלום, וכבר 6 שנים עובדת במרכז ילדים הורים, ובשנה וחצי האחרונים גם מנהל אותו. עוסקת הרבה בהורות, ילדים, נוער, גירושין. עברתי במסגרת מכון מפרשים קורסים רבים שמשפיעים באופן ישיר על צורת העבודה שלי - אקט, DBT, אובדן, גירושין, התערבויות זוגיות, נרטיבי, טיפול בהורות, ועוד. אני עובדת אינטגרטיבי, ומצהירה על כך גם, וגם משתדלת ללמד את העבודים שלי לעבוד ככה. עובדת גם עם נשים סביב מעגל החיים שלהן, לרוב כפועל יוצא מעבודה רבה עם אימהות. יש לי גם קליניקה קטנה.

קישורים:

bottom of page