top of page

ד"ר עדנה ניסימוב נחום

ד"ר עדנה נסימוב נחום - מטפלת באמצעות אמנות, מדריכה בכירה ומרצה.
ראשת התכנית לתואר שני בטיפול באמצעות אמנות במכללה האקדמית ע"ש דוד ילין (בעבר); רכזת ומדריכה במתי"אות יבנה וגבעתיים; קליניקה פרטית בחולון; מפתחת ומלמדת את הגישה הממוקדת והדיאלקטית בטיפול באמצעות אמנויות; מחברת הספר: 'כל צבעי הנפש: טיפול באמנות בילדים המתנהגים בתוקפנות', בהוצאת מכון מופ"ת.

קישורים:

bottom of page