top of page

עקב בצד אגודל: דרך הניתוח הפונקציונלי (FAP) לניווט בסבך הקליני

מנחה

גב' ליאור גילעד

מה בסדנה?

פסיכותרפיה מתמקדת לרוב במטופל כיחידת הניתוח וההתערבות (N=1). אך למעשה, כל אינטראקציה טיפולית, גם הפשוטה שבהן, כוללת את המטופל ברגע נתון (1), את המטפל ברגע נתון (2), את היסטוריית הלמידה של המטופל, אשר הובילה אותו לפעול כפי שהוא פועל ברגע הזה (3), את היסטוריית הלמידה של המטפל, אשר הובילה אותו לפעול כפי שהוא פועל ברגע הזה (4) ואת היסטוריית הלמידה המשותפת שיצרו המטפל והמטופל עד כה בחדר (5). איזה בלאגן!!!

טיפול אנליטי-פונקציונלי - Functional Analytic Psychotherapy, או בקיצור FAP, הינו טיפול ביהביוריסטי רדיקלי, אך אינטגרטיבי בהווייתו, אשר פיתחו פרופ' רוברט קוהלנברג וד"ר מייביס צאי, במטרה להקיף את מלוא השדה המתואר מעלה.

מטפלים הפוגשים את FAP לראשונה, מופתעים לעיתים עד כמה הגישה משלבת בין המרכזיות שהגישות הפסיכודינמיות נותנות להיסטוריה של המטופל ולקשר הטיפולי ובין דגש על עבודת 'כאן ועכשיו' בחדר ועל חתירה לשינוי התנהגותי מוחשי בחיי המטופל ובמערכות היחסים שלו מחוץ לחדר.

כלי עבודה מרכזי של מטפלים בגישת FAP ובגישות ביהביוריסטיות בכלל, הוא הניתוח הפונקציונלי – החתירה להבין התנהגויות בחדר הטיפולים (מילוליות ואחרות) כביטוי לדפוסים שנלמדו וככלי להשגת שינוי, בהתאם למטרות הסובייקטיביות של המטופל. הניתוח הפונקציונלי מסייע למטפל להבין את התנהגות המטופל, לזהות מה מקשה על המטופל לנוע בחופשיות אל עבר מטרותיו ומכוון את המטפל להוות הקשר מסייע ליצירת שינוי מיטיב בהתנהגויות המטופל. כל זאת, באופן חי וגמיש, באופן שבוחן אינטראקציות טיפוליות תוך כדי תנועה ומאפשר למטפל גמישות ותיקונים לפי הצורך.

מטרות הסדנא:

· המשתתפים יכירו את הניתוח הפונקציונלי ככלי מרכזי להמשגת מקרה, לבניית התערבויות ולבחינת יעילותן.

· המשתתפים יבינו את האופי הדינמי-תהליכי של הניתוח הפונקציונלי.

· המשתתפים ייחשפו לחשיבות המחוללת של הקשר בין התנהגות המטופל לבין הקשר התרחשותה (בין-אישי ותוך-אישי, נוכחי והיסטורי).

· המשתתפים ילמדו להבחין ולזהות את ההבדל בין הפונקציה של התנהגות לבין הנראות שלה.

· המשתתפים יכירו את חמשת הקווים המנחים של טיפול FAP.

· המשתתפים יוכלו לחבר בין המושגים הנלמדים לבין עבודתם הקלינית.

דרכי הלמידה:

הסדנה תכלול דיון בין המשתתפים, מצגת, דוגמאות, הדגמה חיה/מוקלטת וניתוח שלה לאור החומר הנלמד.

אודות המנחה

גב' ליאור גילעד – פסיכולוגית קלינית. בעלת קליניקות פרטיות בירושלים ובמבשרת ציון. מטפלת, מדריכה ומלמדת בגישות ACT ו-FAP במסגרות שונות, פרטיות וציבוריות. חברה ב'מרכז הישראלי ל-ACT'. ממקימות ומובילות התכנית ללימודי ACT במכון מפרשים. ממובילות הסניף הישראלי של ACBS (ארגון הגג העולמי של ACT), שבעבר עמדה בראשו.

bottom of page