top of page

התאוריה הפולי-ואגאלית (Polyvagal theory) כמפת דרכים לקבלת החלטות בטיפול.

מנחה

גב' מיכל זיו

מה בסדנה?

התיאוריה הפולי-ואגאלית פותחה בשנת 1994 על ידי פרופ' סטיבן פורג׳ס, ומהווה פריצת דרך בכך שמציעה מפה להבנת הקשר בין אנטומיה, פיזיולוגיה, מדעי המוח ומדעי ההתנהגות, ומחברת הבנות תאורטיות ליישומים טיפוליים. לפני פרסום התיאוריה, נתפסה מערכת העצבים כמערכת המורכבת משני חלקים מובחנים: המערכת הסימפטטית המפעילה תגובות חירום, והמערכת הפרא-סימפטטית המרגיעה תגובות חירום. התיאוריה הפולי-וגאלית מרחיבה מודל זה כשהיא מזהה סוג שלישי של חיווט עצבי, אותו מכנה פורג׳ס 'מערכת המעורבות החברתית' (social engagement system). מערכת זו מאפשרת יציבות רגשית, גמישות מוחית וויסות התנהגותי לצורך קיום מערכות יחסים משמעותיות ומיטיבות.

כשאנחנו חווים את הסביבה כבטוחה, אנו פועלים מתוך מערכת המעורבות החברתית ומתאפשר תפקוד אופטימאלי של החושים, החשיבה, הרגש וההתנהגות. כשאנו חווים איום וסכנה או כאשר קיימת טראומה לא פתורה, העוררות הפיזיולוגית יוצאת מוויסות ומופעלת באופן כרוני ואוטומטי במצבי עוררות יתר (ברח/הילחם) או תת עוררות (קיפאון/ניתוק) וקיים קושי לתעל בהצלחה את האנרגיות הפיזיולוגיות אל עבר גמישות ויסות וריפוי.

היכרות עם המערכת יכולה לאפשר למטפלים לזהות את מצבי העוררות של המטופל ושל עצמם בזמן אמת, לזהות דפוסים אוטומטיים וחזרתיים, ולבחור התערבויות קליניות המכוונות אל עבר חווית ביטחון וויסות כך שתתאפשר בחירה מודעת בדפוסי תגובה והתנהלות מיטיבים.

בחלק הראשון של הסדנא נלמד מושגי יסוד מרכזיים בתיאוריה הפוליוואגאלית, נבין את ההירארכיה של מערכת העצבים ונכיר את המסלולים השונים של עצב הוואגוס. בחלק השני של הסדנא נלמד עקרונות מנחים ושיקולים קליניים להתערבויות טיפוליות המבוססות על הבנות אלו. נתרגל זיהוי המצבים השונים של מערכת העצבים ומעבר ממצבי עוררות יתר או תת עוררות לוויסות המאפשר השבת ביטחון.


מטרות הסדנא:

· היכרות עם התאוריה הפולי וואגאלית ומושגיה המרכזיים.

· חיבור בין התאוריה והפרקטיקה - יישומים קליניים של התאוריה והשימוש בה כמפת דרכים לקבלת החלטות בחדר הטיפול.

· הדגמת התערבויות טיפוליות, הלוקחות בחשבון את הבנת ההירארכיה האבולוציונית של מערכת העצבים ואת המורכבות הוואגאלית.


דרכי הלמידה:

הוראה מלווה במצגת, דיון בקבוצות ובמליאה, אמצעים חווייתיים.

אודות המנחה

גב' מיכל זיו - פסיכולוגית חינוכית מומחית. מנהלת מרכז 'אפשרויות' לאבחון וטיפול לילדים והורים. מלמדת ומדריכה מטפלים וצוותים טיפוליים על טיפול בהורות, טיפול בטראומה, טיפול מבוסס התקשרות וטיפול אינטגרטיבי בילדים ומבוגרים. מרצה ומדריכה בתכנית 'עוגן' ובמכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה, במכללה האקדמית תל אביב –יפו. מרצה מטעם מכון חרוב. בשנים האחרונות מטפלת ומדריכה בגישות אינטגרטיביות ממוקדות רגש וחוויה. בקליניקה הפרטית בתל אביב מטפלת בהורות, בילדים ונוער, מבוגרים (AEDP), טיפול זוגי (EFT), טיפול בטראומה בינקות (CPP). מומחית ללקויות קשב ולמידה ולטיפול התנהגותי-קוגניטיבי.

bottom of page