top of page

הגישה המוטיבציונית ומודל רמות השינוי כבסיס לקבלת החלטות טיפוליות

מנחה

גב' רחלי זיגל ומר סלבה קוברדינסקי

מה בסדנה?

השאלה איך להניע מטופלים לשינוי היא בין הנפוצות בקרב אנשי מקצוע. איך מתנהלים עם מטופלים שמתקשים להגיע לשינוי? איך עוזרים למטופל שלא מצליח להתקדם משלב של דיבורים לשלב של מעשים? איך מבינים קושי בלתי פוסק של מטופלים בשמירה על שינוי שהשיגו?

הגישה המוטיבציונית מספקת מבט מעמיק ומעשי על השאלות האלה ועל רבות נוספות. היא מספקת הן מבט מעמיק אל תוך נפשו של האדם והן מסייעת בכלים פרקטיים לקרב ולבצע את השינוי. על כן, הגישה המוטיבציונית משתלבת היטב בתפיסת הפסיכותרפיה האינטגרטיבית, אשר דוגלת בשילוב כלים למען קידום המטופלים.

בהרצאה שלנו נכיר מיומנויות קליניות, המסייעות מאוד בתהליכי הגברת מוטיבציה, דרך תיאורי מקרה של טיפולים פרטניים ונראה כיצד זה משתלב גם בטיפולים זוגיים. נלמד לקדם לעבר שינוי, וזאת מבלי להתעלם מהחלק "הלא רוצה" באמביוולנציה.

הגישה המוטיבציונית מאפשרת לראות בבהירות רבה יותר את המפגש בין תוכן לתהליך, בשל היותה מכירה בשלבי שינוי שמחד מאוד כלליים ודומים מאדם לאדם ומאידך מאוד אישיים. העיתוי ובחירת הפעולה, אם כך, נטועים הן בתאוריה והן בדקויות המקרה, בדיוק כפי שהגישה האינטגרטיבית מניחה.

אודות המנחה

גב' רחלי זיגל - עובדת סוציאלית (MSW) ומטפלת משפחתית וזוגית מוסמכת, מדריכה ומרצה. המנהלת האקדמית של התוכנית לטיפול אינטגרטיבי בהתמכרויות במכון 'מפרשים' לחקר והוראת הפסיכותרפיה, במכללה האקדמית תל אביב –יפו. קליניקה פרטית בתל מונד.

מר סלבה קוברדינסקי - עובד סוציאלי (MSW) ופסיכותרפיסט, מדריך ומרצה. מרצה בתוכנית לטיפול אינטגרטיבי בהתמכרויות ובקורס הגישה המוטיבציונית במכון 'מפרשים' לחקר והוראת הפסיכותרפיה, במכללה האקדמית תל אביב –יפו. קליניקה פרטית ברמת גן.

bottom of page