top of page

מניעה והתערבות בבעיות התנהגות וויסות עצמי של ילדים:עקרונות ויישומים לימים אלו

פרופ' יואל אליצור

על ההרצאה

מאז פרוץ המלחמה, מטפלים ממקצועות בריאות הנפש מעניקים תמיכה מקצועית למשפחות שהיו בקו הראשון של הפגיעה ולמשפחות נוספות המתמודדות עם מצוקה נפשית ותסמיני לחץ לסוגיהם, כולל חרדה, קשיי ויסות ובעיות התנהגות בקרב ילדים.


במפגש הנוכחי נתמקד בילדים עם קשיי ויסות המגלים בעיות מוחצנות. פרופ' יואל אליצור עוסק בשני העשורים האחרונים בפיתוח וחקר תכניות התקשרו"ת (הורות/הוראה תומכת קשר ותקווה) המיועדות לילדים עם בעיות התנהגות וקשיים בוויסות עצמי. מחקרים מבוקרים אששו את תרומה הייחודית של התקשרו"ת המתבטאת בהשפעה על התנהגות הילד ומאפיינים אישיותיים מרכזיים הקשורים למנגנוני הוויסות העצמי, כמו גם על תחושת המסוגלות של ההורים והיחסים ביניהם.


בשיחה עם פרופ' אליצור ננסה להבין:

כיצד לסווג סוגים שונים של בעיות התנהגות בתקופת לחץ וחירום וכיצד להתאים את המענה הייעוצי/טיפולי להערכת המצב של הילד? מתי מדובר בביטוי נורמטיבי או סמוך לנורמטיבי ללחץ, מתי התסמינים הם ביטוי לטראומה ומתי חשוב להבין שהביטוי הנוכחי של בעיות הוא חלק מהפרעה חמורה ומתמשכת?

מהם הגורמים העיקריים שנמצאו באופן עקבי במחקרי אורך העוסקים בפסיכופתולוגיה התפתחותית לבעיות התנהגות וויסות עצמי חמורות ומתמשכות?

מהם העקרונות והכלים למניעה והתערבות בילדים עם בעיות התנהגות וויסות עצמי שקבלו אישוש מוצק במספר רב של מחקרי הערכה?

במגבלות הזמן, נבקש את פרופ' אליצור להדגים כיצד התקשרו"ת פועלת להשגת שיתוף הפעולה של ילדים מתריסים ומתנגדים.


יום העיון התקיים ללא עלות ביום רביעי ה- 29.11.23 בשעה 20:30

על המרצה

פרופ' יואל אליצור

פרופסור אמריטוס יואל אליצור, פסיכולוג קליני, חינוכי ורפואי בכיר, היה ראש המגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד בביה"ס לחינוך באוניברסיטה העברית. חיבר למעלה מ-70 פרסומים מדעיים ושישה ספרים, ביניהם "מיסוד השיגעון: משפחות, טיפול וחברה" עם סלוודור מנוחין, ו"תמונות חיים: סיפורם של מתמודדים", זוכה פרס בהט לספר עיון מקורי. כיהן בתפקיד יו"ר מועצת הפסיכולוגים. בשיתוף עם אגף פסיכולוגיה במשרד החינוך, פיתח וחקר את תוכניות התקשרו"ת למניעה והתערבות בבעיות התנהגות וויסות עצמי של ילדים.

bottom of page