top of page

איך לדבר עם ילדים צעירים בימים של מתח בטחוני

אסתר במברגר

על ההרצאה

בימים קשים לכולנו, אתמקד בהרצאה באתגרים וההתמודדויות המיוחדות של הורים וילדהם הצעירים.

ההרצאה מכוונת למשפחות הרבות שחשופות למצב המלחמה בו אנו מצויים אך לא למשפחות שחוו תופת ואובדן בעצמם. משפחות כאלה זקוקות למענים מיוחדים ושונים.

להורים לילדים צעירים יש נטל כפול- המציאות החיצונית קשה, הרבה רוע אכזריות והרס פחד ועצב יש במלחמה. למציאות זו נחשפים ההורים וזו כמובן משפיעה עליהם מאד ברבדים שונים. אך הילדים הצעירים מפנים אליהם מבט, בציפייה לקבל הסבר והרגעה למתח שהם חווים ולשינויים שמתרחשים בחיים, לצד צורך להמשך חיים רגילים.


ואז נשאלת השאלה מה הילדים רואים בעיני הוריהם? מה כדאי שהוריהם ישדרו? מה ההורים יכולים לשדר לילדהם? ההרצאה תעסוק בשלושה נושאים עיקריים- למה חשוב לדבר עם ילדים על מצבים קשים וחוויות קשות? למה קשה לנו הורים ומטפלים לדבר עם ילדים על מצבים קשים וחוויות קשות? איך לדבר עם ילדים על מצבים קשים וחוויות קשות?


העקרונות שיוצגו בהרצאה מבוססים על הידע שנשאב ממודל טיפולי דיאדי – CPP שפותח עי אליסיה ליברמן ופטריסיה ואן הורן . זהו מודל מבוסס מחקר להתערבות הנותנת מענה לילדים בגיל הרך אשר נמצאים במצבי סטרס וטראומה מתוך עמדה הרואה בקשר הורה ילד בסיס המהותי לקידום התפתחות הסתגלות התמודדות ובריאות נפשם של ילדים צעירים. אחד העקרונות המרכזיים שמודל זה מלמד אותנו הוא עד כמה חשוב לדבר עם ילדים צעירים על אירועים קשים שחוו. בנוסף המודל נותן לנו קווים מנחים כיצד לעשות.


יום העיון התקיים ללא עלות ביום רביעי ה-18.10.23 בשעה 20:30

על המרצה

אסתר במברגר

פסיכולוגית קלינית מדריכה, מתמחה בטיפול בטראומה בילדים,

מנהלת תוכנית “עוגן - תכנית תלת שנית לפסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה” במכון מפרשים, המכללה האקדמית תל אביב יפו. מרצה במגמה לפסיכולוגיה קלינית  באוניברסיטת רייכמן.

bottom of page